Norsk fotball må fortsatt jobbe med talentutvikling og spillestil, kunstgressbaner og haller. Men ingenting monner så mye som dagens nyhet: At TV2 igjen har overtatt rettighetene.

NRK kunne gjort det like bra naturligvis, for det viktigste er at norsk fotball igjen kommer på en norsk allmenkringkaster som har et variert programtilbud. Dermed er norsk fotball bokstavelig talt i nyhetsbildet igjen. Den er omdefinert fra ren underholdning.

Jeg forutsetter at den dermed også blir utsatt for et kritisk blikk, også fra den aktøren som har rettighetene. TV 2 kommer fra journalistikken, og det skal fotballen være glad for. Én av forutsetningene for fortsatt, eller kanskje endog fornyet fremgang i norsk fotball er at den blir tatt såpass på alvor at det blir stilt krav til den.

TV 2 har hatt rettighetene før, og de har forvaltet dem godt, men jeg tipper at kanalen også innser at det kan og bør gjøres enda bedre neste gang. Kanskje er det for eksempel tid for å løfte frem fotballfaget litt tydeligere igjen, i stedet for det evige tøvet og maset? TV 2 kommer til å gjøre det som oppleves som kommersielt fornuftig. Jeg tror det vil lønne seg å ta seeren litt mer på alvor enn det som tidvis blir gjort nå for tiden.

Hvis du ser samfunnet bare fra fotballens side, kan du kanskje også glede deg over de vanvittige beløpene som betales for rettighetene. Men det er bare til du har fått tenkt deg litt om, for det ene er at det på et vis er positivt at fotballen har så store iboende verdier. Det ubehagelige motspørsmålet er: Kan fotballen forvalte dem?

Det er all grunn til å være skeptisk, særlig med tanke på den debatten som blant andre Bent Skammelsrud har dratt opp på vegne av Rosenborg i den siste tiden. Han har mer enn antydet at spillerne tjener for mye penger, både i forhold til markedet og klubbens muligheter til å forsvare så store utgifter. Jeg tror Bent har mye mer rett enn vi er klar over.

Det er faktisk forskjell på en utenlandsk verdensstjerne, som Nicklas Bendtner var, og lenge spilte som, og nasjonale spillere, enten de har vandret hjem eller kan antas å ville vandre ut. De bør uansett behandles som det de er; norske spillere i et norsk arbeidsmarked. Det vil være til stor fordel også for dem det gjelder, for det finnes argumenter langt ut over de rene økonomiske for at det i det lange løp vil lønne seg å være edruelig i lønnspolitikken.

Norsk fotball har ingen ubetinget ærerik historie i så måte, og når lederne nå ser for seg hvor mange milliarder TV 2 skal bruke, blir de satt på nye prøver – som de altså tidligere har hatt en tendens til ikke å bestå.

Vi aner gode tider for norsk fotball.

Det kan være lurt å minne om at den skal ha sterk rygg som skal bære gode tider.