Gå til sidens hovedinnhold

Har Verdal kommune råd til å kutte mer innen skole?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i FAU ved Vuku oppvekstsenter vil uttrykke vår bekymring for kommunens kutt i skolebudsjettet.

Vi er bekymret for at mange elever ikke vil få den hjelpen de trenger. Både når det gjelder læring, helse og trivsel.

Med mindre lærertetthet/assistenter så tror vi at flere barn og ungdom vil slite med læring, samt slite med det å ikke bli sett og hørt. Noe som igjen tar fra de mestringsfølelsen.

Det har vært en reduksjon i elevtall ved Vuku barneskole fra 95 elever i forrige skoleår, til dagens elevtall på 79. Vuku barneskole har som følge av dette blitt en fådelt skole, med kun 5 klasser på barnetrinnet. Det er allerede effektivisert med reduksjon i stillinger i inneværende år. Sammenslåtte klasser på tvers av trinn og færre voksenpersoner gir allerede ekstra utfordringer for faglærere med tanke på å tilrettelegge undervisningen for å kunne gi alle elevene den hjelpen de trenger. Ytterligere reduksjon av fagressurser i Vuku vil gjøre dette enda vanskeligere.

I dag har miljøarbeider ved skolen, miljøteamene og ungdomshuset Panzer et godt samarbeid, noe som er med på å legge grunnlaget for at barna våre skal trives og ha gode rammer for sin oppvekst. Nå har Vuku Ungdomsskole en miljøarbeider ved skolen i fast 60% stilling, i tillegg er miljøteam på skolen noen dager. Dette er et tilbud vi fortsatt vil ha i Vuku.

Opplæringslovens § 9-A slår fast at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. FAU er tvil om det er mulig med det nytt budsjettforslaget.

" Som investeringsobjekt er barn bedre enn bank og børs"

Nobelsprisvinner i økonomi James Heckman har vist at å investere i de aller minste barna er det som gir samfunnsmessig størst avkastning. Så å putte penger inn i skolebudsjettet vil ikke være en utgift - det vil fremme kommende generasjoners inntekter.

Kommentarer til denne saken