Gå til sidens hovedinnhold

Har vi glemt koronautfordringene til frivillig sektor?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vanligvis representer våren en viktig høysesong for loppemarkeder og annen inntektsbringende aktivitet for mange lag og foreninger. I år taper idretten, kulturlivet og frivillige organisasjoner flere milliarder kroner som følge av Covid-19 situasjonen. Er det egentlig nok bevissthet om hvordan frivillig sektor er rammet av pandemien?

Institutt for samfunnsforskning har kartlagt konsekvensene av koronapandemien for frivillig sektor. Resultatene fra kartleggingsarbeidet er nedslående, og viser at de fleste organisasjoner har redusert eller avsluttet sin aktivitet. Det samlede inntektstapet til frivillig sektor er anslått til å utgjøre mer enn seks milliarder kroner. Bortfall av aktivitet og inntekter for frivilligheten kan i ytterste konsekvens føre til et dårligere tilbud på ulike samfunnsområder der vi alltid har kunnet regne med frivillig sektor. Dette går utover både barn og unge og andre befolkningsgrupper som opplever at lag og foreninger representerer viktige fellesskap av stor betydning for egen livskvalitet.

Vi er opptatt av frivillig sektors utfordringer i forlengelsen av at sparebanknæringen deler ut store deler av sitt overskudd i form av gaver til allmennyttige formål. Dette gjør at sparebanknæringen følger frivillig sektor tett, og på mange måter er avhengig av at sektoren er velfungerende for at det skal foreligge et godt søknadsgrunnlag i forbindelse med gaveutdelingsvirksomheten.

Skal frivillig sektor spille en avgjørende rolle når det gjelder å løse viktige samfunnsutfordringer i fremtiden, må vi også være villig til å erkjenne at pandemien har rammet mange lag og foreninger hardt både når det gjelder aktivitetsnivå, rekruttering og økonomi. Det er viktig at dette temaet bringes på dagsorden nå som samfunnet gradvis er under gjenåpning, samtidig som deler av frivillig sektor fortsatt opplever krevende tider.

Kommentarer til denne saken