Dialog, gjensidig respekt og et systematisk arbeid er svaret.

Derfor inviterer jeg flere viktige aktører inn til Rådhuset i dag. Med en meters avstand og store forventninger til det videre arbeidet.

Den siste tiden har det offentlige ordskiftet, debatten i media og på sosiale medier vært preget fortvilt ungdom, politi, minoriteter med rasisme på dagsorden. Politidrapet på amerikaneren og småbarnsfaren George Floyd har frustrert og engasjert en hel verden. Også lille, store Trondheim.

Mitt budskap er at vi må møte usikkerheten som har preget den lange og usedvanlige våren vi har hatt med handling. Vi må møte barn og unge med forståelse, og vi må vise de at dette kan vi løse - sammen. Tilliten til politiet er helt grunnleggende i vårt demokrati - det må vi hegne om. Det får vi til i verdens beste land.

Vi har ressursene. dyktige fagfolk og folkevalgte som kan dra lasset i lag, og jeg opplever at vi har viljen til å samarbeide. Og det skal vi gjøre i dag; få et pangstart i arbeidet knyttet til rasisme, forebygging og mer dialog mellom kommunen, politiet og innbyggerne.

Dette er ikke et arbeid som kun kan foregå på Rådhuset eller Politihuset, men må inkludere hele samfunnet. Fra middagsbordet i hvert hjem, på Heimdal, Ranheim og i Klæbu. I barnehagene, på skolene og arbeidsplassene. I Trondheim må kommunen og politiet gå i front og legge føringer for hvordan vi skal ha det i byen vår - og ikke minst hvordan vi ikke skal ha det.

I ettermiddag samler kommunen med Mangfoldsrådet i spissen, innvandrerorganisasjonene, representanter fra Ungdommens bystyre og politiet. Jeg er rådvill, utålmodig og mener at dette er et arbeid vi ikke kan ikke vente med. Vi må starte nå.

Les også

Nå må vi skifte fokus

Les også

Rødt støtter ikke hærverk!

Les også

En slags aksept hos noen ungdommer for å gå til angrep verbalt eller fysisk mot politiet

Les også

Vi må snakke om hatet

Les også

Rødt i Trondheims grenseløse forståelse for angrepet på politiet er både bisart og alvorlig