«Høyreekstremister anklager myndigheter og politikere for landssvik. Arbeiderpartiet har historisk blitt holdt særskilt ansvarlig for dette. Vi forventer at sentrale politikere fra Arbeiderpartiet vil få en mer fremtredende plass i det høyreekstreme fiendebildet nå som det er det største partiet i regjeringen».

Det står i PSTs trusselvurdering for 2022.

Det kommer ikke som noe sjokk at Arbeiderpartiet og Ap-politikere utsettes for sjikane, hets og trusler fra ytre høyre. Et raskt google-søk fører til artikler om 15-åring som ble truet med nakkeskudd på stand, politikere som trekker seg etter massiv hets, og at én av tre Utøya-overlevende har mottatt trusler eller hatmeldinger.

Ytre høyre som hetser og truer Arbeiderpartiet og Ap-politikere, er et problem, men det er ikke noe nytt. Det som derimot er oppsiktsvekkende og nedslående, er hvordan dette språket har funnet veien til Facebook-gruppa «Støttegruppe for Trond Giske». I en sak i Adresseavisen nevnes begrep som «Quisling», «Judas» og «landssviker» for å beskrive Ap-politikere som har «dolket Giske i ryggen».

Gruppa – som nå har i overkant av 10 000 medlemmer – rommer mye forskjellig. Det er for så vidt å forvente i en såpass stor Facebook-gruppe. Mye er genuine støtteerklæringer til Giske, personlige og politiske. Men det er også mye som burde få varsellampene til å blinke.

Gruppas administrator Trygve Bauge har uttalt til Adresseavisen at «gruppen blir moderert, men vi har stor takhøyde, og vi prøver å tesnakke folk før vi sensurerer eller utestenger dem. Og vi lar innleggene stå, så andre kan lære av tesnakkingen».

Problemet er jo at Bauge selv fremmer en rekke påstander – i full offentlighet – av den typen en moderator vanligvis ville hatt som jobb å fjerne.

Opptil flere ganger har Bauge publisert et likelydende innlegg hvor det står:

«Me-too heksejakten. Jeg ser at der er et kultur crash. Vi ser ikke på flørting som et problem, mens de som kommer fra enkelte andre kulturer eller er andre generasjons innvandrere fra slike, er mer skeptiske flørting, nakenhet og sex. Dette har nå smittet over på andre norske barn og ungdommer, som på mange måter ikke er på langt nær like frigjorte som deres foreldre og besteforeldre var... Men det er ingen unnskyldning for å la Tajik tre reaksjonære og bakstreverske holdninger ned over hodet på oss. Hun skulle vært irettesatt med engang under me-too heksejakten. Problemet er at mange som visste eller burde visst bedre, valgte å la henne dolke Trond i ryggen for deres egen vinnings skyld».

Her er det mye å ta tak i.

For det første er det ikke opp til Bauge å forvalte varsleres følelser, tanker og opplevelser. Han er ikke i noen posisjon der han kan redusere disse til å være «overdrivelser».

For det andre, og enda viktigere, bør påstandene om «kulturkrasj» vekke et dypt ubehag. Forsker Marianne Gullestad har skrevet om dette fenomenet. Hun påpeker at klassisk rasisme, tanken om at det finnes flere forskjellige «menneskeraser», ikke er den eneste formen for rasisme. Hun skriver om «nyrasisme», hvordan begrepet «rase» i politisk retorikk og den vestlige verden i dag stort sett er byttet ut med «kultur». Nyrasisme, hevder Gullestad, viser til at ulike typer kulturer er uforenelige.

22. juli-senteret skriver at begrepet konspirasjonsteorier i dag helst brukes om «fortellinger som brukes mot ideologiske fiender og er basert på løse påstander, dårlig bevisføring og tvilsom logikk».

Ideologiske fiender, løse påstander, dårlig bevisføring og tvilsom logikk er alle til stede i Bauges innlegg. Han skriver at de fra «enkelte andre kulturer» eller «andre generasjons innvandrere» som ikke kulturelt sett er åpen for flørting, nakenhet og sex, ødelegger norske barn og ungdoms åpenhet og seksualitet. Og den ansvarlige for denne kulturpåvirkningen er, ifølge Bauge, Hadia Tajik.

Det som slår meg er at det i denne Facebook-gruppa ofte tas til motmæle når begrep som «judas» og «landssviker» benyttes i kommentarfeltet. Men det er påfallende stille når Hadia Tajik – med bakgrunn i sitt opphav! – stilles ansvarlig for å «tre reaksjonære og bakstreverske holdninger ned over hodet på oss». Om noe heies det fram. I kommentarfeltet vises det til Tajiks foreldres «nedarvede kultur» og at hun «tok all sin fremmedkulturelle ballast i bruk». Hun er en «maktsyk rødstrømpe», ifølge en annen.

Gruppeadministrator Bauge finner det på sin side for godt å begynne et annet innlegg med å skrive at «pasifisme virker ikke mot Putin, og det virket ikke mot Tajik og Oslo-banden hennes heller».

Trond Giske er åpenbart ukomfortabel med mye av denne «støtten» han mottar, og tar tydelig avstand fra den i en kommentar til Adresseavisen. Han er leder i landets største Ap-lokallag, og er blant svært få Ap-politikere som opplever politisk medvind om dagen. Men at denne støttegruppa kan være noe annet enn hemmende for Giske og hans interesser, er vanskelig å forstå.

Derfor er det også vanskelig å forstå at et av styremedlemmene i Nidaros sosialdemokratisk forum både er blant gruppas moderatorer og driver aktiv medlemsverving (!) i dette landskapet. En skulle nemlig tro at et hvert lokallag i Arbeiderpartiet ville holde seg så langt som mulig unna den vedvarende hetsen – og de mer problematiske anklagene – som fremmes der.

I PSTs trusselvurdering for i år står det at «sentrale politikere fra Arbeiderpartiet vil få en mer fremtredende plass i det høyreekstreme fiendebildet». Det er svært ubehagelig å være vitne til at konspirasjonsteorier om Arbeiderparti-politikere nå også kommer forkledd som støtte til Arbeiderpartiet.