Gå til sidens hovedinnhold

Heimkjært: Sammen styrker vi Verdal

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Handelen i Verdal lekker som en sil. Verdalingene handler i nabobyene, i Trondheim, i Sverige og på nettet. Vi i Verdal Næringsforum har bestemt oss for hva vi skal gjøre med handelslekkasjen.

Rope på Staten? Nei, vi skal satse på egne krefter. Vi skal styrke samarbeidet bedriftene imellom og fremme kunnskap om og stolthet over alt det Verdal har og det Verdal er.

Verdal har 15 000 innbyggere. Det er lite nok til at bedriftene i kommunen har mye å tjene på å stå fram som ett lag, laget med hjerte for Verdal. Et lag som har noe annet å tilby enn nabobyene, Trondheim, Sverige og nettet. Bygger vi en felles identitet og merkevare og samordner markedsaktivitetene, øker sannsynligheten for at den enkelte bedrift får flere kunder.

Verdal Næringsforum samler denne innsatsen i prosjektet Heimkjært. Målet er å skape verdi for lokalsamfunnet og våre medlemsbedrifter. Vi skal få verdalsbedriftene og den enkelte verdaling til å benytte seg mer av det lokale næringslivet. Vi skal stimulere til mer lokal handel. Slik skal vi redusere handelslekkasjen.

Felles merkevare

Først må vi samle oss om en felles fortelling om hva Verdal er, og hva Verdal har. Kort sagt: Vi må «finne oss sjæl» og se alt det vi kan være stolte av i Verdal. Vi må gjenoppdage Verdal og lære om det som finnes her nå. Dermed har vi et fundament som vi kan bygge den felles merkevaren på, uten å svekke hver enkelt bedrift sin merkevare. Tvert imot: Den felles merkevaren skal styrke identiteten til enkeltbedriftene. – Se her, vi er del av noe større og mer verdifullt enn oss selv!

Lokalt samarbeid skaper verdier

Verdal har Norges tredje største industripark. Der fins mange eksempler på verdiskapende samarbeid mellom nabobedrifter. Per Arne Røstad er daglig leder i Lafopa, en av bedriftene i parken. Lafopa har i de siste par årene forbedret samarbeidet med flere nabobedrifter. Som et apropos til etableringen av prosjektet Heimkjært, sier Røstad at samarbeidet i en velfungerende industripark gir Lafopa fordeler i sine markeder.

– Fordelen er at vi gjennom dette samarbeidet kan skaffe arbeid til hverandre. Og gjennom samarbeid med våre naboer kan vi tilby kunder i og utenfor Verdal og Trøndelag gode løsninger.

Øke bolysten

Hvis vi lykkes med å stoppe noe av handelslekkasjen fra Verdal, vil det ikke bare bidra til at flere av handelsbedriftene våre overlever. For samfunnet betyr det enda mer at det vil skape et levende sentrum med varierte tilbud og tjenester og ivareta og skape arbeidsplasser. I sin tur vil det øke bolysten. Kort sagt: Det vil gi muligheter for lokal vekst.

Var det noen som sa at alt henger sammen med alt? Verdal har mange kvaliteter. Foruten å ha landets tredje største industripark og være et knutepunkt til Sverige, ligger vi midt i regionen. Vi har et landbruk i Norges-toppen, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, et av Norges flotteste golfanlegg, biogass, tre Siva-lokasjoner(Proneo: Inkubator, Tindved: Næringshage, Siva Verdal Eiendom), Stiklestad Nasjonale Kultursenter og et profesjonelt teater, for å nevne noe. Det er alt dette, og det at vi har en jobb å gå til og en god bolig, som gjør det attraktivt å være verdaling.

Må ha noe å leve for

I prosjektet Heimkjært trenger vi mer enn en jobb å leve av. Vi må også ha et godt bomiljø og noe å leve for – familie, opplevelser, aktiviteter, idrett og kultur. Flere lønnsomme handlesbedrifter er en nødvendighet, men ikke en tilstrekkelig forutsetning for bolyst. Jobben betyr lite hvis ikke alt det andre er på plass. At vi har lagt dette helhetsperspektivet til grunn for Heimkjært, er nok den viktigste årsaken til at prosjektet har fått økonomisk støtte fra Verdal kommune.

Stedsutvikling

Hva vet vi egentlig om det som bidrar til bolyst og vekst i norske kommuner? Flere studier peker i samme retning: Næringsutvikling må ses i sammenheng med boligutvikling og stedsutvikling. Et eksempel er Attraktivt – for hvem? Hefte om framtidas stedsutvikling, publisert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret.

– En fellesnevner for kommuner som har lykkes med å skape god utvikling, er at de ser næringsutvikling, stedsutvikling, boligutvikling og inkludering av tilflyttere i sammenheng. Det skriver Marit Lofnes Mellingen og Marianne Solbakken, direktør og seniorrådgiver ved Distriktssenteret, i en kronikk i Trønder-Avisa / trønderdabatten.no 25. september i år.

En studie gjort for Innovasjon Norge om omdømmebygging i norske kommuner (2006—2007) viser at et godt omdømme er et stort aktivum for en kommune. Det gir motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, samarbeidsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet.

Studien peker også på at omdømmearbeid er et identitetsprosjekt. Kommunen må «finne seg sjøl» før den går ut og forteller hvem den er. Omdømmearbeidet må starte med å identifisere de kjerneverdiene kommunen vil stå for, og hvor godt forankret disse verdiene er. Når man er trygg på seg selv, er man også trygg i sitt møte med andre, står det i studien fra Innovasjon Norge. Det er som om vi skulle sagt det selv.

– Sammen får vi ting til å skje

«Heimkjært er noe vi i Sparebank 1 SMN kjenner oss igjen i, og som vi støtter fullt ut.» Slik begrunner banksjef Olav Midtsian Salater at banken har gitt økonomisk støtte til prosjektet, som han mener bidrar til næringsutvikling og bolyst. Han er særlig opptatt av at Heimkjært oppfordrer verdalsbedriftene til å handle med hverandre. «Bruker vi hverandre også i de små summer, blir det store effekter til slutt. Banken har en god visjon som sammenfatter dette: Sammen får vi ting til å skje!»

Verdal Næringsforum skal være en aktiv pådriver for næringsutvikling og sysselsetting i Verdal. Vi skal bygge fellesskap og styrke samarbeidet mellom medlemsbedriftene. Med prosjektet Heimkjært setter vi denne målsettingen i et samfunnsperspektiv. Skal vi lykkes med å få flere verdalinger til å handle i Verdal, er det ikke nok med lokketilbud fra enkeltbedrifter. Bedriftene må samarbeide om å bygge en felles merkevare som viser hva Verdal er og hva Verdal har. Og næringslivet må samarbeide med politikerne og frivilligheten om å utvikle gode boligområder og attraktive kultur- og fritidstilbud.

Kommentarer til denne saken