Gå til sidens hovedinnhold

Hele familien skal kunne sykle trygt i Midtbyen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Midtbyen har et godt utgangspunkt for å gi gode opplevelser for hele familien, med lekeplasser, kaféer, kino og andre kulturopplevelser. Det bør også være mulig om familien velger sykkelen for å komme seg dit.

Trondheim har gjort store framskritt som sykkelby. Vi har lagt til rette for flere syklister gjennom å bygge flere og bedre sykkeltraséer. Vi i bystyret har vedtatt at vi ønsker at enda flere skal sykle i Trondheim fordi det bidrar til bedre folkehelse, renere luft, mindre kø og mindre klimagassutslipp. Potensialet er stort for å få til dette, særlig i Midtbyen.

Skal vi nå målene vi har satt oss, må vi bygge sykkeltraséer som er trygge og enkle å bruke for mennesker i alle aldre. Kommunedirektøren har kartlagt hovedsykkelnettet i Trondheim, og kartleggingen viser at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere og tryggere sykkelveier.

Syklister er overrepresentert i statistikken over drepte og hardt skadde i trafikkulykker. Vi vet også at det er høy konsentrasjon av ulykker med drepte og hardt skadde i Midtbyen. Derfor er det nødvendig å gjøre det tryggere å være syklist i Midtbyen.

Vi er i gang med å planlegge og bygge flere og sikrere sykkelveier slik at både voksne og barn kan sykle trygt i sin hverdag. Vår ambisjon er at det skal være trygt for hele familien å sykle i Midtbyen.

Kommentarer til denne saken