Kanskje ikke – men Helseplattformen har du helt sikkert hørt om? HelsaMi er innbyggerportalen til Helseplattformen. Det er en app for mobil og nettleser, og du logger deg inn via ID-porten. Du kan også bruke HelsaMi på vegne av egne barn eller nære pårørende.

Innholdet du finner på HelsaMi avhenger av kommuner, sykehus og fastleger som er med. Helseplattformen er i innkjøringsfasen, men allerede nå er det 27.000 brukere av HelsaMi. Mange innbyggere i Trondheim har også bedt om tilgang på vegne av sine barn. Den store gevinsten for brukerne er økt pasientsikkerhet og økt medbestemmelse. På HelsaMi kan du selv legge inn informasjon om deg selv, og du kan bestemme hvem som får tilgang til ulike opplysninger.

Det kan hende du lurer på hvorfor vi skal ha HelsaMi når vi allerede har Helsenorge? Du vil finne mye likt på Helsenorge og HelsaMi, men de utfyller hverandre. Den største forskjellen på HelsaMi og Helsenorge er at HelsaMi henter sin informasjon fra det felles journalsystemet Helseplattformen. Det finner du ikke i Helsenorge.

Helseplattformen er digitalisering av en hel sektor, og det vil naturlig nok ta litt tid før alt er oppe og går. Vi må derfor se litt fram i tid og glede oss til vi kan bruke HelsaMi aktivt.

Og hva med de som ikke er digitale? Da er det hjelp å få fra Helseplattformens brukerstøtte. Den har åpent på dagtid hverdager. Det er også mulig å sende en melding inne på HelsaMi.

HelsaMi er universelt utformet. Brukerrepresentanter har vært aktivt med for å sikre at alle behov er ivaretatt. For eksempel med forstørring og kontrast. Det er frivillig å bruke HelsaMi, men for enkeltpersoner og familier med mye sykdom, vil HelsaMi være et godt verktøy for å få bedre oversikt og lette tilgangen på informasjon.

Du finner mer informasjon om HelsaMi her: HelsaMi - Helseplattformen

Jeg ønsker HelsaMi velkommen!