Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok
Fyller meg selv helt
På langs og på tvers
Fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?

– Inger Hagerup (1905-1985)

Diktet var et av flere som ble lest opp på Ekne skole sin Vårkonsert. En tradisjon som samler hele bygda. Du er velkommen om du har barn på skolen eller ei. Åpent for alle. De eldste i barnehagen er hedersgjester med reserverte plasser. Det er elevene selv som leder arrangementet. Alle fra 1. til 7.-klasse har sine ansvarsoppgaver.

Ekne skole har eget skolekor. Det opptrer samlet og oppdelt. Med og uten solister. Det vitner om trygge elever når 1.- og 2.-klassinger synger av full hals, og alle elever avslutter konserten i felles dans, foran hele bygda. Det er godt å se den gjensidige gleden elever og publikum har av hverandre på et slikt arrangement. Alle vet de er avhengige av hverandre for at dette skal bli best mulig. Fellesskapfølelsen styrkes.

Det er umulig å sette en kroneverdi på et slikt fellesskap, men at det på sikt er god samfunnsøkonomi er det ikke tvil om. Det å gjøre noe aktivt, å gjøre noe sammen og å gjøre noe meningsfylt fremmer god psykisk helse (ABC hodebra).

Skolen skal ikke behøve å vokse for å bestå. Levanger SV vil jobbe for å holde stabile elevtall. Skolen er stor nok, og god nok, som den er. Levanger SV vil kjempe for levende lokalsamfunn i hele Levanger. Da er det alfa omega å opprettholde Ekneskolen sin funksjon.