Trondheim kommune ber om 636 millioner i statlig støtte til Helseplattformen for å inkludere alle kommuner og fastlegene. Tidligere totalkostnad på 3,7 milliarder er dermed økt til 4,3 milliarder. Beløpet vil bli enda høyere pga. uklare avtaler, merarbeid og manglende funksjonalitet.

Direktør for helse og velferd Wenche Dehli i Trondheim kommune lover i Adresseavisen «skyhøy gevinst» med Helseplattformen. Det begrunnes i reduksjon av «tidstyver» og dobbeltføringer og så videre, til sammen 58 millioner og på sikt 80 millioner årlig.

Les også

«IT-giganten» Helseplattformen – fremtidsrettet eller umoderne?

Lønnskostnader utgjør 80 prosent av utgiftene i helsevesenet, så slike gevinster er ikke mulig uten betydelig bemanningsreduksjon. Det vi så langt har sett demonstrert av Helseplattformen er informasjonsoverflod, «maraton i tastetrykk» og økte oppgaver. Tidstyvene forsvinner ikke med Helseplattformen, men tilgjengelig tid til pasientene reduseres. «Skyhøy gevinst» fremstår som et forsøk på å sukre pillen.

Legejournalene kan ikke overføres til Helseplattformen. Alt tyder på at legene selv må bygge opp journalsystemet ved å redigere og overføre journalinformasjon til Helseplattformen. Følger og forhold som merarbeid, bruk av to system og mangelen på fastleger (lister uten lege) nevnes ikke.

Løpende kostnader er meget høye, høyst usikre og beregnes ulikt. Oppgitte 30 millioner i årlige driftskostnader og 204 000 innbyggere gir 147 kroner per innbygger. Regnestykket for Meråker med 2 500 innbyggere tilsier minst fire ganger høyere driftskostnad, tilsvarende to og en halv sykepleierstilling årlig og i tjue år fremover.

Helseplattformen med alle fagsystem/moduler bygget av én leverandør, Epic, kan umulig levere det den lover av funksjonalitet. Redegjørelsen til administrerende direktør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik i Trønderdebatt 28. oktober fremstår som forsøk på å forsvare gammel teknologi og sammenlikningen med smarttelefon er misvisende.

Moderne løsninger som Apple har en plattform som alle kan integrere seg mot. De sitter ikke med «alt» og det gir et hav av løsninger og apper. Integrasjon av frittstående, spesialiserte løsninger er allerede fremtiden.

Det er fra IT-hold gjentatte ganger vist til at en løsning som skal dekke alt blir for dyr, kompleks og for tung å tilpasse nye behov.

Den tilsvarende Sunhedsplattformen i Danmark har omfattende og alvorlige problem, kostnadsoverskridelser og beskrives etter fem år som «permanent dysfungerende». I våre naboland sies kontraktene opp (se Adresseavisen 4 oktober).

Vi kan ikke ta i bruk mer arbeidskrevende verktøy. Utsagn om at Helseplattformen er ønsket av helsepersonell kan umulig være korrekt. Prestisje og politikk synes å blokkere for fakta og det kjennetegner prosessen.

Det er all grunn til å stoppe og tenke. Stjørdal og Meråker kommune gjør det og flere «sitter på gjerdet». Fremgangsmåten ved søknad om tilleggsmidler, eiers ansvar når anbud/kontrakt er signert og prosess igangsatt, samt store forskjeller i kostnadsberegning, tilsier en gjennomgang av Riksrevisjonen.

Helseplattformen fremstår som en seilas mot statlig redningsplanke og helsetjenestehavari.