I disse dager opplever kommunene i region Midt-Norge et voldsomt press der de i det ene øyeblikket trues med at «man blir stående på perrongen» til at man lokkes med «at gevinstene til kommunene vil være skyhøye og innspart i løpet av fem år». Det som gjør saken alvorlig er at de som fremsetter disse påstandene er våre folkevalgte og de som er satt til forvalte våre skattepenger. Da forventer man mere enn udokumentert reklame.

Denne dokumentasjonen er etterspurt gjentatte ganger uten resultat. Statsråden (?) opplyser ikke om at det finnes både alternativer i markedet i dag og ikke minst jobbes det med løsninger for kommunene gjennom prosjektet «Felles Kommunal Journal (FKJ)» som skal være klare i 2024.

Ingen vet hva kostnaden blir for kommunene

Hva vet vi? Jo vi vet at Epic (den amerikanske leverandørene) og Helseplattformen (Helse Midt og Trondheim kommune) har inngått en avtale om kjøp. Hva den endelige prisen blir for kommunene må vi anta henger sammen med hvor mange kommuner som signerer en endelig avtale. Her varierer estimatene, noe som ikke er rart, fordi det totalt avhenger av hvor mange som ender opp med en konkret avtale.

Det som er sikkert er at for Trondheim kommune og Helse Midt-Norge blir regningen gigantisk uten flere signerte kommuner. Det kan kanskje forklare den nesten paniske salgsprosessen som nå foregår i hele regionen fra både politiske og administrativ ledelse – både nasjonalt og lokalt.

Helse- og salgsminister Ingvild Kjerkol

Uavhengig av hva som skjer vil den store økonomiske risikoen tilfalle Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg kan vanskelig se for meg at dersom man ikke får «nok» kommuner som deltar, vil den store regningen plukkes opp av Helse Midt og eventuelt de kommunene utover Trondheim som blir med. Da vil man søke å sende regningen videre til Helse- og omsorgsdepartementet, noe ordføreren i Trondheim gjorde klart for den nye statsråden uka etter hun inntrådte. Der hun ble bedt om å dekke regningen for både kommuner og fastleger.

Det vil nok helseministeren søke å unngå med alle midler, da det vil skape en presedens for resten av Norge som ikke er bærekraftig. Motivasjonen for å sikre at flest kommuner signerer ser ut til å være viktigere enn kvalitet, leveranser og sist men ikke minst et godt marked for næringslivet innenfor e-helseområdet. Det handler om økonomi. Dette er ikke vår nåværende helseministerens feil, dette har hun arvet fra Bent Høie. Det er derfor litt uforståelig at hun uten videre går inn som superselger av Helseplattformen.

Valgfrihet og kvalitet er tilgjengelig

I dag leverer e-Helsenæringen i Norge med alternativer til Helseplattformen, disse kan kjøpes i dag. De sikrere både samhandling og standarder som gir fullverdig integrasjon både innad i Helse Midt men ikke minst med resten av Norge. Samhandlingen sørger nemlig staten for i form av «Helse Norge» med alle sine funksjoner (Kjernejournal, Legemiddelliste osv.), men også samhandlingsplattformen som sikrere datautveksling i hele Norge på tvers. I tillegg er KS i ferd med å realisere Felles kommunal journal som også vil være tilgjengelig for kommunene i Helse Norge. Vi i næringslivet jobbet tett med FKJ for å realisere sømløse løsninger for hele Norge.

Det er lov og ta en beslutning på hva som er best for vår kommune, våre pasienter, og våre ansatte, og som sikrer vår kommune en bærekraftig økonomi fremover. Fullgode alternativer finnes nemlig.