Gå til sidens hovedinnhold

Heltidskultur – valgets viktigste likestillingssak

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har i mange år snakket om ufrivillig og frivillig deltid. Om turnusordninger og økt vaktbelastning på helg. Om lønn, pensjon og kvalitet i tjenestene.

Vi vet at deltid er størst utbredt i tradisjonelle kvinneyrker som f.eks. innen helse og omsorg, barnehage og renhold. Vi utdanner kvinner til yrker som har lav status, hard arbeidsbelastning og dårlig lønn - til yrker der de får en stilling de ikke kan forsørge seg på og der de ender sin karriere som minstepensjonister.

Vi vet at økt heltid gir bedre tjenester for brukerne, gir mindre fravær, økt effektivitet og bedre arbeidsmiljø. Ikke minst gir det oss tilgang på kompetanse som vi trenger mye mer av i årene som kommer – spesielt innen eldreomsorgen.

Hvorfor har vi da ikke kommet lengre med dette arbeidet i AS Norge?

Svaret er at å etablere heltidskultur handler om mer enn å lage turnuser med hele stillinger. Det handler om holdninger, verdier, forankring og at alle må være med. Politikere – alle ledelsesnivåer og alle ansatte. Dette er et arbeid som tar tid og som må gjøres grundig.

Det handler også om å tilrettelegge for en arbeidshverdag som ikke går på helsa løs.

Jeg er glad for at jeg bor i en kommune der vi tar dette arbeidet på alvor. Vi er nå i gang med å utarbeide en plan for kompetanse og heltid. Vi har forventninger om at denne planen skal legge et godt grunnlag for dette viktige arbeidet fremover. Orkland Arbeiderparti vil at planen skal brukes aktivt og at vi framover skal få rapporter på utviklingen i antall helstillinger og gjennomsnittlig stillingsstørrelser i alle sektorer. Da blir dette en del av styringsmålene våre, på lik linje som sykefravær og økonomistatus.

Det å jobbe med heltidskultur kan være en tung skute å snu for mange kommuner. Det er derfor viktig at staten tar sin del av ansvaret. Arbeiderpartiet går til valg på:

  • Å invitere arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene til en storstilt felles satsning for hele faste stillinger og reell medbestemmelse over egen arbeidshverdag for alle arbeidstakere.
  • Vi vil ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale heltidstiltak for å redusere deltidsandelen, og stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur gjennom statlige tilskuddsmidler.
  • Styrke kommuneøkonomien betraktelig, slik at kommunene har mulighet til å satse på økt bemanning og flere heltidsjobber.

Det skal fortsatt være plass for de som av helsemessige årsaker ikke kan jobbe full tid, men heltid skal være normen. Dette vil være med på å gi de tradisjonelle kvinneyrkene et løft. Det er bra for den enkelte og det er bra for Norge.

Kommentarer til denne saken