Gå til sidens hovedinnhold

Her kommer gjerne byråkratene i fokus, og dette begrenser kanskje den politiske debatten?

Trondheim Arbeiderparti ønsker en debattkultur hvor det er høyt under taket og hvor meningsbrytninger applauderes.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er alltid interessant når noen utenfra kommer og gjør betraktninger over noe du selv er en del av, enten de kommer fra hovedstaden eller lottobygda Verdal. Ifølge analyser mangler Trondheim både engasjement og rom for uenighetskultur, i tillegg til å ikke møte opp på Civita sine arrangement i byen. Trondheim blir beskrevet som uinteressant og lat, dog snill.

Er det sånn? Folk flest er engasjerte i det som skjer i byen sin og i lokalmiljøet når det gjelder veibygging, utbyggingsprosjekt eller skoletilbudet til barna. Dette engasjementet er nok ikke mindre i Trondheim enn i andre byer i Norge.

Det blir kritisert at den politiske uenigheten er for laber og at mindretallet ikke slipper til, man kunne kanskje trodd at en bred politisk enighet var en god ting? Det er ikke til å stikke under en stol at Trondheim Ap har dominert Trondheimspolitikken i mange år. Trondheim Ap har over år rustet opp en svært forfallen fellesskole, som lå tilnærmet brakk og stengeklar, etter årevis med klassisk høyrepolitikk. Det har krevd prioriteringer og gjennomføringsevne og komme i mål med den opprustningen innenfor skole og helse, som innbyggerne i Trondheim fortjener.

Les også

Hva er det med Trondheim?

Høyre har nok også erfart, gjennom koronatider, at det er lettere å styre når en mindre krets sitter ved roret og tar beslutninger, for et større flertall. I en periode kan dette virke effektivt og riktig, hvor en finner løsninger som er til alles beste, istedenfor å ende i lange diskusjoner. På lengre sikt kan man se et fallende politisk engasjement, både internt, men også blant politiske meningsmotstandere. I slike tilfeller blir kampen om posisjoner viktigere enn ellers fordi innflytelsen begrenses. Kanskje strekkes mandatet for langt, mindretallet blir ikke hørt, og man går glipp av viktige perspektiver.

Likevel er det uenigheter og diskusjoner i og mellom de ulike politiske partiene i Trondheim, og godt er det. I Trondheim har man formannskapsmodellen som man styrer etter. Her kommer gjerne byråkratene i fokus, og dette begrenser kanskje den politiske debatten? Bergen og Oslo har en parlamentarisk styringsmodell hvor politikerne blir stilt mer til ansvar reelt sett og gjør at politikerne må mer på banen, for å klargjøre sitt syn.

Kritikken mot Trondheim Arbeiderparti har blant annet dreid seg om at enkeltpersoner har vært for dominerende og lagt et lokk på endel diskusjoner i partiet. Løsningen på en lukket kultur er ikke å skifte ut et styrende parti, som sitter på svaret til de mange gode løsningene for å løfte og utvikle samfunnet i fellesskap. Det er mulig å jobbe seg gjennom organisatoriske utfordringer, skape endring, fornying og rom for debatt, mangfold og meningsutveksling. Et parti må alltid være i endring og fornye seg både politisk og organisatorisk.

Man må evne å ta temperaturen på det samfunnet man lever i. Her har Arbeiderpartiet en styrke med et stort mangfold av aktive medlemmer, dersom alle stemmer får slippe til.

Trondheim Arbeiderparti ønsker en debattkultur hvor det er høyt under taket og hvor meningsbrytninger applauderes. Det jobbes med en kultur hvor involvering av lag og medlemmer står i fokus og baner vei for mer engasjement og debatt. Dette er det jobbet aktivt med det siste året, korona til tross, har det vært mange gode innpillsrunder, diskusjoner og debatter rundt mange ulike temaer, hvor alle medlemmer får delta med sine ideer og tanker.

I tillegg til åpne debattmøter i de politiske partiene er Litteraturhuset, Studentersamfundet, samt de nye plattformene Midtnorsk debatt og Trønderdebatt viktige arenaer for gode diskusjoner med både takhøyde, bredde og engasjement. Her er det mulig å fylle på med ny kunnskap opptil flere ganger i uken, men man må kanskje bo her for å få med seg det som skjer.

Civita er også en aktør for kunnskap, nye vinklinger og debatt og håper derfor at Civita fortsetter å avholde frokostmøter og debatter i Trønderhovedstaden. Et tips er kanskje å vurdere om innholdet er noe som engasjerer Trondheims innbyggere?

Les hele debatten om manglende politisk engasjement i Trondheim her:

Les også

Hva er det med Trondheim?

Les også

Uengasjement er jobb nummer én

Les også

Det finnes ikke noen god uenighetskultur i Trondheim

Les også

Velkommen til Trondheim, Clemet

Les også

Budsjettforslaget for Trondheim sier at barna våre ikke er viktige nok. Samtidig skal det brukes 677 millioner på hoppbakke og skianlegg i Granåsen

Kommentarer til denne saken