Her kommer vinteren

– Vi bor nært polarsirkelen, noe som gjør at vi er vant med litt snø og is. Alle veier i byen trenger ikke å ha svart asfalt som standard hele året, skriver de tre artikkelforfatterne som svar til Frps krav om at alle boliggater skal ha like god brøyting som metrobusstraseene.

– Vi bor nært polarsirkelen, noe som gjør at vi er vant med litt snø og is. Alle veier i byen trenger ikke å ha svart asfalt som standard hele året, skriver de tre artikkelforfatterne som svar til Frps krav om at alle boliggater skal ha like god brøyting som metrobusstraseene. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida» synger Jokke & Valentinerne, men med vinteren kommer også dårlige føreforhold både for fotgjengere, syklister og bilister. For å nå klimamålene kommunen har satt, samt målene i miljøpakken om at flere skal gå, sykle og reise kollektivt, må vi sikre god fremkommelighet i boliggatene.

Vintervedlikehold handler også om hvilke grupper vi skal legge til rette for. At reisevaner varierer med kjønn og alder, kommer frem i Miljøpakkens reisevaneundersøkelse fra 2018. I gjennomsnitt sykler kvinner mindre og går mer enn menn. Kvinner bruker mindre bil og reiser mer kollektivt. Samtidig viser undersøkelsen at det er flest unge og eldre som reiser minst med bil.

Med bakgrunn i dette legger miljø- og næringskomiteen frem en enstemmig innstilling til bystyret torsdag om at «bystyret vedtar at standard for brøyting i boliggater opprettholdes, og brøyting skal fremdeles iverksettes ved en snødybde på 5 centimeter i boliggater». Kommunaldirektøren la i sitt forslag opp til at brøyting skulle iverksettes først ved 10 centimeter snødybde for å spare kostnader. Det er sikkert mange plasser kostnader kan spares, men det skal ikke spares sikkerheten og fremkommeligheten til kommunens innbyggere.

Johan Nordbø etterlyser i sitt innlegg i Trønderdebatt at de rødgrønne skal prioritere mer strøing i boliggater gjennom hele døgnet, og at gatene er brøytet og strødd før folk skal på jobb. Strøing er selvfølgelig en viktig del av kommunens vintervedlikehold, og i dag rykker altså brøytemannskapene ut når det har kommet 5 centimeter snø. Spørsmålet er om det er praktisk mulig at alle gater skal være brøytet og strødd før vi er kommet oss i vinterstøvlene og legger avgårde til jobben, spesielt de dagene hvor det snør sammenhengende gjennom hele natten og dagen.

Og hvor mye koster det? Det sier forslaget fra FrP ingenting om. Uten kunnskap om det er praktisk gjennomførbart og hvor mye det koster, kunne vi i den rødgrønne fraksjonen heller ikke støtte dette forslaget da det kom opp i komitens behandling av saken om vinterdrift. Det er også verdt å minne om at saken kom opp som følge av et merforbruk for fjorårets vinterdrift på 14,3 millioner kroner. Så hvis noe skal prioriteres opp, må noe prioriteres ned i budsjettet.

Vi bor nært polarsirkelen, noe som gjør at vi er vant med litt snø og is. Alle veier i byen trenger ikke å ha svart asfalt som standard hele året. Derfor vurderer vi rødgrønne om det er mulig å redusere saltforbruket på sykkelveier, og fortsatt opprettholde god nok fremkommelighet. Det brukes mye salt på å opprettholde svart asfalt som standard. Om vi reduserer eller kutter saltinga på sykkelveiene sparer vi penger og reduserer miljøbelastningen. Kanskje er dette midler som kan brukes til å styrke vintervedlikeholdet på andre områder som bystyrerepresentant Johan Nordbø etterlyser i sitt innlegg.

Alle er enige om at vi trenger et veinett som fungerer for alle trafikanter også på vinterstid, spesielt for de myke trafikantene som går og sykler. Det skal være trygt å velge miljøvennlig uten å risikere å brekke lårhalsen på glattisen.

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken