Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Vi - Hitra - er veldig opptatt av å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling. Herunder har vi dette også som den store overskriften i arbeidet som nå gjøres med rullering og revidering av kommuneplan. Hitra Kysthavn og industripark er vår største og mest konkrete satsing i denne sammenheng. Og da som attraktivt knutepunkt for utvikling av sjømatnæringene, sjøtransporten og nye energiløsninger.

Vi kan nå vise til flere konkrete resultater i form av nye laksefabrikker (Lerøy og Mowi), og sist torsdag ble Statkraft og TrønderEnergi en av fem nasjonale vinnere med sine planer for hydrogenknutepunkt ved vår kysthavn - ref. regjeringas satsing på slike og Enovas utlyste konkurranse.

Kysthavna og industriområdene der er på mange måter vår viktigste sak å jobbe videre med. Særlig når vi nå får konkrete resultater av en slik strategisk satsing.

Vi har forøvrig et arbeidsliv som stadig etterspør arbeidskraft. Beholde og rekruttere vil dermed være svært viktige stikkord for å gjøre kommunen attraktiv nok, som bo- og arbeidssted. Et godt utbygd barnehagetilbud og et differensiert botilbud er derav strategiske grep vi har valgt å prioritere. I tillegg må vi være attraktiv gjennom gode fritidstilbud, noe vi også har høyt på agendaen.

Ellers må vi få bedre hjelp av storsamfunnet. Vi har for dårlig digital infrastruktur, fylkesveiene må få langt større prioritet i stedet for å fortsette med den store pengebruken på motorveier i sentrale strøk. I tillegg må også kysten av Trøndelag bli prioritert med tanke på kraftforsyningen - det er her de marine naturressursene finnes, det Norge skal og må leve av i framtida.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag