Debatten har gått i høst etter at det ble klart at fylkeskommunens prognoser viste et mindreforbruk på 300 millioner til investeringer på fylkesvegene. Penger som altså ikke brukes på veg fordi man ikke får satt i gang prosjektene. Bjørn Iversen fra AP ville ha klarhet i hvorfor fylkeskommunen ikke klarer å sette investeringene sine ut i livet. For nå har man ikke lenger Solberg-regjeringen å skylde på, og da var det tydeligvis administrasjonen det var enklest å peke ut som syndebukken.

Men hva er det egentlig det rødgrønne regimet i Trøndelag styrer etter? Makt uten ansvar? For fylkesordføreren mener nå at man har fått satt opp tempoet og er fornøyd med situasjonen. Det er i så fall helt i tråd med statsbudsjettet som Ap og Sp har lagt frem for neste år det, der de selv foreslår en halvering i tilskuddsordningene for trygge skoleveger. Da slipper de jo alt maset om gjennomføring av prosjekter her på regionalt nivå også. I tillegg til de foreslåtte kuttene de har på en kvart milliard til vegbudsjettet og en kraftig økning i drivstoff- og bilavgiftene.

I et svar på kritikken om manglende gjennomføring sier fylkesordfører Sandvik: «Med mindre opposisjonen mener at vi politikerne skal ta med oss hjelm og spade ut på byggeplassene, så er det sånn at vi styrer administrasjonen gjennom vedtak og spørsmål. Ikke tror jeg det hadde hjulpet på kvalitet eller gjennomføring å gjøre det heller». Det siste her skal jeg være enig med Sandvik i, det hadde nok ikke ført til mer fremdrift om han hadde fått en spade i hånda.

Men når man sitter med makta og ansvaret i en flertallskonstellasjon så bør det kunne stilles krav til at man faktisk får igangsatt prosjekter som man har midler til, og som skal gjøre hverdagen bedre for innbyggerne i fylket vårt. Det bør også tas med i betraktningen at fylkeskommunen de siste par årene har fått 200 nye ansatte i vegavdelingen sin, men likevel er det altså veldig vanskelig å få igangsatt prosjekter.

Hele hensikten med vårt styresett er at politikere skal være tett på og følge opp de vedtakene som fattes, men her i Trøndelag har vi et rødgrønt styre som er så stappmett etter flere tiår med flertall og makt, at de tar det som en selvfølge at de kan styre uten å ta ansvar.