Den 12. april hadde Norge brukt opp våre ressurser for 2021, ifølge Earth overshoot day. For hele kloden er dagen 29. Juli, om tre uker. Denne utviklingen kan ikke fortsette, og derfor har vi i KrF har vi et mål om at vi skal gi jordkloden videre i bedre stand enn da vi fikk den.

De fleste land har et overforbruk av ressurser, og Norge er blant dem som er verst i klassen. For å løse problemene trenger vi en endring i vårt forbruksmønster, men det er vanskelig å være en bevisst forbruker når vi ikke opplyses om vår påvirkning, eller kjenner konsekvensene på kroppen.

I dag har produsentene all makt, og vi aksepterer at produktenes varighet forringes bevisst. I KrF ønsker vi at flere varer skal få fem års reklamasjonsrett, noe som er styrker forbrukernes rettigheter og presser produsentene til å lage holdbare produkter.

Å reparere en vare i dag, er ikke særlig attraktivt, da prisen ofte ikke langt i fra prisen på et nytt produkt. Derfor ønsker vi å fjerne momsen på reparasjon av elektriske produkter. Slik kan vi senke forbruket av jordens ressurser. Dette legger opp til en sirkulær økonomi, som stimulerer til gjenbruk, ombruk og resirkulering.

For at vi som forbrukere skal kunne ta bevisste valg, trenger vi informasjon. Derfor ønsker vi at forbruksvarer skal få en merking som forteller hvor lenge produktet er forventet å vare, slik at man lettere kan velge produkter som varer lenger.

For klær ønsker vi en merkeordning hvor det opplyses om plaggets holdbarhet, evne til nedbryting og resirkulering, forbruk av kjemikalier i produksjonen, og ikke minst informasjon om arbeidsforholdene.

Vi mener at forbrukerne må gis muligheten til å ta bevisste valg, slik at vi kan kaste mindre, gjenbruke mer og bedre arbeidskårene. Bare slik kan norske forbrukere være med å gi jorden videre i enda bedre stand.