Til statsministeren,

I forbindelse med mobilisering i Russland, ønsker mange menn å flykte ut fra landet. Og det er stor debatt i media om Norge skal ta i mot dem eller ikke. Den Ukrainske Forening i Trondheim ber om at grensen ikke åpnes for disse russerne som eventuelt kommer til Norge.

Les også

Hold grensa på Storskog åpen!

Det ville stride mot vanlig folks rettsoppfatning om disse skulle bli tatt imot og vurdert som flyktninger i Norge.

Generelt har disse mennene i mer enn et halv år stilletiende akseptert Russlands invasjon og angrepskrig i Ukraina. Først når de selv risikerer å bli innkalt for å tjene landet sitt og risikerer å bli sendt i døden er de seg selv nærmest og vil flykte som et offer.

Den som ikke aktivt bruker sin stemme for å ta avstand fra slike kriminelle handlinger vil stilletiende støtte sitt land og forbrytelsene som begås.

Vi ber om at Norge holder grensen stengt for russere og la dem ta ansvaret for sitt land og for å gi sitt bidrag til fred i verden.