Norsk-russisk forening «SmåRådina: for demokrati i Russland» ber norske myndigheter om å støtte russiske borgere som ikke ønsker å delta i krigen mot Ukraina.

Putins pågående mobilisering vil føre til en ytterligere eskalering av krigen i Ukraina, til at det blir enda flere ofre blant den ukrainske sivilbefolkningen, og til at krigen i Europa forlenges.

Samtidig stenges nå alle grenser mellom Russland og Schengen-landene, unntatt grensa til Norge, for russiske borgere med turistvisum. Dette gjør det vanskeligere for dem å slippe unna mobilisering, og de kan ende opp som drapsmenn, bli drept eller lemlestet selv eller få varige psykiske skader.

Les også

Hold den norske grensen stengt for russere

Mobiliseringen viser seg å være veldig omfattende. Det er sterke indikasjoner på at myndighetene er i ferd med å mobilisere minst én million mennesker, og det finnes ingen garanti for at de vil stoppe der. Vi har sett mange konkrete eksempler på at rettighetene til de mobiliserte har blitt krenket, og til og med på at myndighetene ikke har fulgt sine egne retningslinjer:

  • På enkelte småsteder har alle unge menn, både med og uten militær erfaring, blitt hentet til militærtjeneste.
  • Syke, gamle, og menn som aldri har tjenestegjort blir innkalt.
  • Studenter blir hentet ut av forelesninger, arbeidere fra arbeidsstedet, sjåfører blir stoppet på veien og mobilisert med tvang.

En rekke nyinnførte lover fratar folk deres fundamentale rettigheter. Blant annet risikerer man nå opp til 15 års fengsel for å nekte å delta i krigshandlinger eller for å overgi seg til ukrainerne. Overvåkning av befolkningen gjør det utrygt å bli igjen i landet. Konsekvensen er at enda flere menn som ikke ønsker å delta i krigen, legger ut på flukt.

Dette er en unntakstilstand, og derfor ber vi norske myndigheter holde Storskog åpen. Med dette vil Norge bidra til å svekke Russlands kampkraft og redde menneskeliv.