Arbeiderpartiets Espen Leirset vil helst ikke snakke om at det blir økte skatter for helt vanlige folk med helt vanlige jobber og helt vanlige inntekter med et rødgrønt alternativ.

Kanskje ikke så rart, for med et svekket Ap, et styrket SV og med MDG og Rødt på vippen, blir det høyst sannsynlig økte skatter ikke bare for de med inntekter over 750 000 kr, men også for folk med en helt vanlig inntekt på rundt 600 000 kroner.

Les også

Høyre bøffer vanlige folk

I stedet prøver han seg med en avledningsmanøver, og vil heller snakke om reisefradraget for pendlere.

Jeg kan berolige Leirset. Høyre har allerede sagt at vi vil heve reisefradraget i distriktene. Det vil komme i statsbudsjettet for 2022.

Når CO2-avgiften går opp skal avgiftsøkningen kompenseres. Vi skal føre hver eneste krone tilbake til folk der hvor det rammer privatøkonomien og tilbake igjen til bedrifter som berøres. I distriktene vil man få en større belastning av CO2-avgiften fordi det er en del som pendler lengre, det er mindre utbygging av elbilladere og færre kollektivtilbud.

For å dempe belastningen av økt CO2-avgift vil vi heve skattefradraget for pendlere i distriktene. Vi opphever halveringen av dagens sats fra 50.000 kilometer. Den samme satsen skal gjelde uavhengig av hvor langt du reiser.

For folk bosatt i de 300 minst sentrale kommunene vil vi i tillegg senke egenandelen fra dagens nivå på 23.900 kroner til 14.000 kroner. Det vil gjelde samtlige kommuner i Trøndelag med unntak av Trondheim, Malvik og Stjørdal.

Hensikten med pendlerfradraget er ikke å gjøre det billigere å kjøre bil, men at økning i CO2-avgiften ikke skal gi ekstra kostnader for de som er avhengig av bensin eller diesel. Vi må finne gode løsninger fremover som gjør at vi kan få en klimaeffekt uten at vi gjør det vanskeligere og dyrere for folk.

Ap har lovet å skjerme distriktsbilistene fra økningen i CO2-avgiften ved å redusere veibruksavgiften med en geografisk differensiering. Ap skal lage en geografisk inndeling på hvem som skal skjermes, men problemet er at de ikke klarer å svare på hvilke geografiske områder de mener regnes som distrikt.

Dessuten, hvordan skal de unngå at bilister ikke bare kjører over kommunegrenser for å fylle billigere drivstoff andre steder, og at de dermed kjører lenger og slipper ut mer? I tillegg reiser Ap-forslaget spørsmål knyttet til EUs statsstøtteregelverk.

Vårt forslag er konkret, realistisk og kompenserer pendlerne på en god måte. Forslaget vil legges frem allerede i statsbudsjettet for 2022. Å heve pendlerfradraget i distriktene er en god måte å kutte utslipp samtidig som vi ikke gjør hverdagen vanskeligere for folk.