Høyre tegner falske skremmebilder om Arbeiderpartiet, fordi de vil skjule sin egen politikk – som bøffer vanlige folk.

Høyre har ingen troverdighet i skattepolitikken for vanlige folk. De gir skattelette til sine rike venner, og strammer skruen for vanlige arbeidspendlere.

Høyres topper i Trøndelag, Elin Agdestein og Mari Holm Lønseth, er bekymret for Arbeiderpartiets skattepolitikk. Bekymringen kommer av at vi vil gi lavere skatt til arbeidsfolk som tjener under 750 000 kroner. Vanlige arbeidsfolk blir ikke prioritert i Høyres politikk. Dette har Ernas regjering demonstrert, eksempelvis ved at de har gjort tilværelsen vanskeligere for arbeidspendlere.

Folk som dagpendler og ukependler er arbeidslivets slitere. De ofrer fritid og familieliv for jobben sin. Dette er en gruppe som er straffet av Høyres bøffe-politikk: Bøffingen går ut på å gi skattekutt med den ene hånda, til de som har mest fra før. Mens de med den andre hånda gjør livet vanskeligere for arbeidslivets slitere.

Erna har gjort reisefradraget for pendlere lavere. Hun har innført dårligere løsninger for de som eier egen pendlerbolig. Dertil er kostfradraget fjernet for de som kan lage mat på pendlerhybelen. Bare det siste utgjør ifølge Agderposten over 40.000 kroner i fradrag i året for en fulltidspendler.

Vi bør verdsette folk som pendler til jobb, fordi de gjør en viktig jobb for velferdsstaten. Det gjelder både folk som dagpendler innad i Trøndelag, og de som ukependler til andre steder i landet. Arbeiderpartiet vil alltid stå på lag med arbeidsfolk.

Høyre gir lavere skatt til sine rike venner, mens de gjør det vanskeligere for vanlige folk. Dette er bøffe-politikk som jeg tror velgerne etter åtte år gjennomskuer.

Nå er det vanlige arbeidsfolks tur. Godt valg.

Les også

Rødtgrønt kaos vil gi økt skatt