Odd Emil Ingebrigtsen har åpenbart ikke fått hjelp av sin politiske rådgiver når han har hamret ned noe som skal ligne på argumenter mot formuesskatten i Trønderdebatt 8. august. Han mener det er «kvalmende» at SV og Ap stigmatiserer og snakker ned norske lokale bedriftseiere.

Å påstå at Witzøe og andre laksebaroner ikke klarer å betale formuesskatt, er bare tull. Vi har akkurat vært i gjennom en vanskelig tid for mange. Flere har blitt permittert eller mistet jobben, og slitt med å få endene til å møtes, med å betale huslån og holde hodet over vannet. Hvor var høyresiden da for å redde dem fra å betale skatt? I dag må man betale skatt på sykepenger, dagpenger, pensjon og arbeidsinntekt – hvorfor skal de med store formuer unngå å betale skatt?

Les også

På tide å bytte ut Ingebrigtsen

For mange av Norges rikeste er formuesskatten den eneste skatten de betaler. Skulle vi kuttet formuesskatten vil Norge få 25 000 nye nullskatteytere. Er det medisinen i et samfunn med stadig økende forskjeller? Er det medisinen for at vi skal kunne vedlikeholde fylkesveger, bygge sykehus eller sikre de gode skolene som gjør at varene kan komme til markedet og folk får gode lokalsamfunn og kan jobbe i disse bedriftene?

Til tross for at høyresiden gang på gang ikke kan bevise at kutt i formuesskatten fører til flere arbeidsplasser kan det virke som Høyre har kutt i fomuesskatt som en repetisjonsøvelse. Enten spørsmålet er hvordan de skal skape nye arbeidsplasser eller hvordan vi skal komme oss ut av krisen så er svaret fra Høyre «kutt i formuesskatten». Forskningen forteller en annen historie. I en rapport fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU heter det:

«Hovedresultatet fra denne analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier».

Les også

Det er kvalmende at partier som SV og Ap i sin retorikk stigmatiserer og snakker ned norske lokale bedriftseiere

Vi har aldri fått noen dokumentasjonen på at kutt i formuesskatten fremmer verdiskaping, snarere tvert imot. Men så driver jo Høyre rikingpolitikk, ikke næringspolitikk.

Havbruksnæringa består i svært stor grad av store bedrifter som har beslaglagt store areal på kysten vår. Areal som ikke er tilgjengelig for andre. Så her har vi en gjeng som har tjent enorme summer på fellesskapets ressurser, da skal man gi tilbake til fellesskapet. Her har vi en gjeng som alt for lenge har betalt minimalt med skatt for å tjene seg rike langs kysten.

At Høyre ikke «forstår seg på» fellesskapets verdi er ikke overraskende.

Vi synes det er trist når Høyres representanter er nødt til å ty til ord som kvalmende, nedrig og primitiv for å forsvare en politikk som det ikke finnes kunnskapsmessig belegg for at virker.