Kulturen binder folk sammen. Kulturhuset skal være et sted for alle. Det skal bringe opplevelser og folk til oss, og fra oss. Jektene bragte også folk sammen og ga utvikling og vekst til Steinkjer.

Helt fra vikingetiden har steinkjerfolk handlet med utlandet. Båten var framkomstmiddelet mellom bygdene, Trondheim og andre land. På 1300-tallet reiste skip med varer til England. På slutten av 1600-tallet var det vekst i sagbruksdriften, og Steinkjer ble en stor lasteplass for trelast. Utover 1700- og 1800-tallet fikk jektefarten stor betydning for handelsnæringen i vårt område. Midt på 1800-tallet var den såkalte storjekttida, da det var godt landbruk og mye sild i Nord-Norge, og Steinkjer hadde 40 registrerte jekter. Storjekttida betegnes av Steinkjerleksikonet som det viktigste bidraget til veksten i handelslivet i Steinkjer, som resulterte i at Steinkjer fikk bystatus i 1857.

Kulturhusets plassering er perfekt for navnet. Det ligger ved elva, der det tidligere var stor jekttrafikk, da Steinkjers største handelshus Grindberg lå på den andre siden av elven. Jektene kom opp i Grindbergallmenningen. Kulturhuset ligger også like i nærheten av funnet av båthuset i Martenshagen. Steinkjer har den historiske Jekta Pauline, den siste seilende jekt, bygd i 1860.

Jekta er et navn med god symbolikk:

  • Det er et symbol på faktorene som har gjort Steinkjer til et hovedsete i Trøndelag: Sjøfart, landbruk, trelast og handel. Jekta har vært en forutsetning for utviklingen av Steinkjer.
  • Navnet binder Steinkjer og Verran sammen gjennom at det var jektbygging begge steder, jektene fikk rettvokst granskog fra Verran som mast.
  • Nye Steinkjer har fått Jekta som kommunevåpen.
  • Navnet løfter frem Steinkjers maritime historie.

Høyre foreslår navnet Jekta med håp om at kulturhuset vil bidra til vekst i Steinkjer på nytt, slik jektene gjorde for gamle Stenkjær.