Selv om flere i Høyre har begynt å tenke på hva som skal komme etter Erna Solberg, er statsministerens stilling innen partiet fortsatt ubestridt. Høyre følger fortsatt den solbergianske oppskriften; unngå å skape de helt store forventningene, behersk deg og unngå de store faktene, vær smidig og snakk med myk stemme. Landsmøtet i det største regjeringspartiet bar preg av få skarpe uenigheter, slik partiledelsen helst vil ha det. Etter vår mening ville landsmøtet ha stått seg på å være skarpere i profilen.

Slik vi tolker Høyres landsmøte, er hovedtyngden i partiet fornøyd med å være bindemiddelet på borgerlig side. Én av forutsetningene for Høyres valgsuksesser under Erna Solberg er imidlertid endret ved dette valget.

En borgerlig firepartiregjering har som kjent vært Erna Solbergs siktemål, men hun står i virkeligheten i en lang tradisjon innen Høyre. Det er ikke uten grunn at første bind i det store historieverket om Høyre heter «drømmen om borgerlig samling».

Velgerne stemmer ikke på regjeringssammensetninger, men partiene ønsker ikke at mangelen på troverdige regjeringsalternativer skal være en grunn til å velge dem bort i valgavlukket. Anklagen om «borgerlig kaos» har plaget samarbeidsinnstilte politikere på ikke-sosialistisk side; det er nok å tenke tilbake på Kjell Magne Bondevik og Carl I. Hagen. De borgerlige partiene brukte mange år på å bygge bro over personmotsetninger og politiske forskjeller.

Innsatsen som partilederne og andre strateger la ned, bar frukter. I 2013 kunne Erna Solberg presentere et troverdig regjeringsalternativ overfor velgerne. Nå er det oppløsningstendenser igjen. I år er det vanskeligere å se et klart, styringsdyktig regjeringsalternativ før valget. Frp har stilt seg på utsiden av regjeringen, og den sittende Høyre/Venstre/KrF-regjeringen levnes få sjanser til å fortsette uten støtte fra Frp. Meningsmålingene tyder på at velgerne verdsetter Erna Solbergs innsats som statsminister, men at hun, som mange andre før henne, kan falle på støttepartienes ulykke.

Vi aner at begeistringen for den sittende regjeringen er større på Høyres landsmøte enn i partiets velgergrunnlag. Trønder-Avisas meningsmåling denne våren viste at Høyres velgere spriker mest i spørsmålet om hvilke partier deres eget parti burde samarbeide med. Det er mellompartienes velgere som er mest fornøyd med tingenes tilstand.

Men drømmen om borgerlig samling lever videre innen Høyre. Om de borgerlige partiene beholder flertallet etter valget – noe som for tiden er lite sannsynlig, men ikke utenkelig – så tror vi også at disse partiene vil finne sammen på noe vis. Det er bare mindre opplagt for utenforstående enn det var for åtte år siden, hvorfor de skal gjøre det. Om de går i opposisjon, skal det bli en besværlig oppgave for Høyre å holde dem samlet.