Breddefotballspillere over 20 år kan altså idag kjøre fire stykker i samme bil til trening. Når de ankommer trening får de ikke lov til å trene eller å spille fotball som normalt.

Dette til tross for at fagmyndighetene innen helse bekrefter det samme som utallige rapporter; det er så kortvarig og sporadisk kontakt, på et så stort areal, at dette utgjør forsvinnende lite smittefare. Tvert imot begrunnes forbudet mot fotball med faren for økt mobilitet, store publikumsansamlinger og kø i kiosken. Det har Helsedirektoratet gjentatt flere ganger på spørsmål. Logikken er altså at om rundt 20 stk friske spillerne, som allerede har kjørt til trening, plutselig begynner å spille fotball på treningen, så kommer de til å bli nedrent av publikum som attpåtil forlanger servering. Ikke øker det mobiliteten, ikke medfører det publikumsansamlinger og ikke skaper det kiosk-kø.

Det har vært spilt sannsynligvis tilsammen noen millioner breddekamper for alle under 20 år og for voksne (i alle andre land enn Norge) i Europa ifjor sommer og høst. Det er påvist tilnærmet null smitte som følge av selve aktiviteten. I Norge spilte 277 000 barn og unge 150 000 kamper med 300 000 frivillige til stede ifjor høst. Det er registrert ett - 1 - smittetilfelle som følge av aktiviteten (Olsvik-rapporten). Tilsvarende tall rapporteres fra andre land.

Stengingen av breddefotballen er ikke medisinskfaglig, men politisk begrunnet. Det er Høie og Høyres prestisje som opprettholder treningsforbudet mot breddefotball for de over 20 år, til tross for at første del av smittevernlovens paragraf 1-5, sier smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse. Det står videre i paragrafen at det skal være nødvendig av hensyn til smittevernet og framstå tjenlig etter en helhetsvurdering.

Om det er siste ledd av denne paragrafen man sverger til, altså at dette er en helhetsvurdering, burde man i det minste følge vanlig forvaltningsskikk når det over lang tid opprettholdes inngripende tiltak overfor en stor del av befolkningen; Nemlig å møte representanter for de over 50 000 tusen spillerne og støtteapparat som rammes av disse inngripende tiltakene. Fotballforbundet har gjentatte ganger bedt om dialog for å diskutere konsekvenser, mulige tilpasninger og tiltak, men Helsemyndighetene og Høie har avvist det.

Beslutningstakerne har hatt et par møter med idretten hvor det i hovedsak ble bedrevet enveis kommunikasjon for å meddele at det ikke blir åpning. Over ett år er det ikke opprettet nærmere dialog for å diskutere faglig dokumentasjon fra både utlandet og her hjemme. De har ikke vært mottakelige for innspill og bred dokumentasjon om smittefare og hvordan den kan begrenses ved stenging av garderober og kiosk, regler for reiser til og fra trening og opprettelse av lokale serier.

Men da en kompis i Hurtigruta ringte ifjor sommer, da var det grei skuring i Helsedepartementet for å gi unntak og tillate cruisetrafikk for passasjerer i risikofull alder langs norskekysten. Det er forskjell på folk i Høyre.

Nå åpner FHI for å ha testkonserter med opptil 5000 tilskuere. Det vil være kontrollert og bra for å finne ut om det er trygt før åpning. Men hvorfor kan ikke 22 friske spillere, med godt organiserte smitteverntiltak, få boltre seg utendørs - evt uten tilskuere og kiosksalg - på et areal på 7000 kvadratmeter hvor grundig dokumentasjon fra kampforløp viser at de har sporadisk og svært kortvarig kontakt innenfor en radius på 1,5 meter i gjennomsnitt 90 sekunder i løpet av en 90 minutters kamp? De kan sikkert droppe å feire scoringer også.

Og om 5000 kan samles til testkonsert enten innendørs eller utendørs på en fotballstadion i juni, så kan man kanskje allerede nå la de som er samlet til trening for å løpe og slå pasninger, like gjerne få lov til spille fotball som normalt når de først er samlet? Det skal sikkert selges øl på konserten, mens kioskene som vanlig vil være stengt på trening.