Etter at regjeringen Solberg fjernet de fleste begrensningene i drosjemarkedet har antallet drosjeløyver eksplodert. En nasjonal økning fra 8 000 til 15 000 drosjeløyver på to år vitner om ville tilstander.

Drosjenæringen er i ferd med å bli en useriøs cowboybransje uten de trygge, faste arbeidsplassene eller med kontrollerbare skatteinntekter. Useriøse aktører og utenlandske app-selskaper forsøker nå å overta det lokale drosjemarkedet mange steder i Norge.

Utviklingen går i gal retning. Alle ser nå at Høyres frislipp fører til et dyrere og dårligere drosjetilbud for befolkningen, og et dårligere arbeidsliv for yrkessjåfører i Norge.

Vi vil bremse den negative utviklingen med å ta tilbake noen av de tidligere kravene til de som har drosjeløyve. For eksempel å gjeninnføre kompetansekravet til de som har drosjeløyve. Dette skal bidra til en mer seriøs drosjenæring, hvor løyvehaverne har tilstrekkelig faglig kunnskap til å tilby en minstestandard på tjenestene og til å drive i tråd med reglene. Forslaget fikk flertall i Stortinget, men det var mot Høyres stemmer.

Det er trist å se at Høyre ikke tar ansvaret for konsekvensene av frislippet de gjorde høsten 2020. Konkurranse kan ofte være bra, men her ser vi at det utvikler seg en usunn konkurranse som ødelegger en hel bransje.

Høyre har tatt på seg sine ideologiske skylapper, men hva er det egentlig de vil med drosjenæringen? Er det en vill cowboybransje med kortsiktige profittmotiv som er idealet? En østeuropeisk turbo-kapitalisme uten markedsregulering har sjelden ført til god samfunnsutvikling. Vi nå ser at prisene stiger, tilbudet blir dårligere og konkurransen skviser seriøse drosjesjåfører ut av jobben mange steder.

Vi vil ha en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene kan kjenne seg trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin. Vi vil ha trygg pasienttransport og godt drosjetilbud også i distriktene. Derfor er vi tilhengere av tiltak som kan styrke seriøsiteten. Å være drosjesjåfør er et aktverdig yrke. Det har partiet Høyre dessverre glemt.