Hovedutvalgsleder for veg i Trøndelag, Hallgeir Grøntvedt har et innlegg om fylkesveger på trykk. Her stadfester han noe vi alle vet at mye verdiskapning skjer i distriktene, og at veiene er viktige. Tradisjonen tro sier han at fylket mangler penger, og at det er regjeringas skyld.

Ikke ett ord om egen ambisjon eller egen innsats for vegene i Trøndelag. Hvis vi ser på hva Senterpartiet faktisk har foreslått etter valget så er ambisjonene å legge veger rundt noen gårdstun, samt å vurdere å få redusert fartsgrensen rundt om i fylket. Hvordan det siste kan bedre situasjonen for næringslivet i distriktene er vanskelig å forstå.

Regjeringen som Grøntvedt liker å klage på har derimot vist stor vilje til å investere i ny Trøndersk vei. Det vises spesielt på det som gjøres med E6 både nord og sør for Trondheim. En satsning på vei langt over det Senterpartiet fikk til når de styrte landet.

Så til fylkesveiene. Regnskapet for 2019 var nok en gang positivt. Fylket fikk 118 millioner i overskudd. Dette beløpet kan fritt disponeres av fylkespolitikerne. Hvor mye av dette har så Senterpartiet, SV, KrF og Arbeiderpartiet satt av til de viktige fylkesvegene? Det er et rundt tall – tallet er null. Så når hovedutvalgslederen peker på andre er det lite vilje til å faktisk gjøre noe når en har anledning og ansvar.

Grøntvedt skriver følgende i sin kronikk: «Som hovedutvalgsleder for veg i Trøndelag fylke siden oktober 2019 vært rundt og sett på store deler av fylkesvegene våre». Rådet mitt til Grøntvedt må være å gå fra å se og registrere til å handle. Jeg kunne ramset opp veger fra nord til sør, fra øst til vest som trenger asfalt, ikke varme blikk fra politikerne. Vi har penger, vi trenger vilje.

Ønsker Senterpartiet hjelp til å få prioritert fylkesveiene er Høyre en bedre samarbeidspartner enn SV og Ap. Ønsker Senterpartiet en satsning så må det etableres et politisk flertall som faktisk har vilje til å gjøre det. Det er en gylden mulighet nå. I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning på inntil 141,5 millioner kroner til viktige veier for sjømatnæringen - staten kan bidra med inntil 40 prosent. Her må Trøndelag vise vilje til å investere, og ikke observere. Her må handling settes foran ord. Høyre er alltid klar for en større satsning på veiene i fylket vårt slik vi gjentatte ganger har foreslått.

Fylkesvegene er viktige for næringslivet