Etter over ett år med koronapandemi er det klart at pandemien bringer med seg langt mer enn bare sykdomstilstanden covid-19. I pandemiens kjølvann lurer et mørkt politisk spøkelse, et spøkelse vi alle burde frykte. For mens mange av oss kjenner på en stadig større trøtthet over stadige inngripende tiltak i våre hverdagsliv, smis det i mørke politiske rekker.

Høyreekstreme grupper over hele verden arbeider nå hardt for i størst mulig grad kunne utnytte den økende misnøyen med og fallende tilliten til myndigheter. Dette skjer også i høyeste grad i Norge og i Trondheim. Fra de mest ekstreme gruppene rundt blant annet enmannspartiet Alliansen og flere høyreekstreme blogger og nettsider arbeides det nå for å etablere et hegemoni innen kritikken av korona håndteringen.

Åpenlyst sprer konspirasjonsteoriene seg, og det ser ut til at de økende takt spres på tvers av miljøer som før ikke snakket sammen åpenlyst. Antivaksine-miljøer står nå i økende grad sammen med nynazister på demonstrasjoner mot det de mener er en fiktiv pandemi.

I Trondheim talte flere av de mest fremtredende representantene for byens høyreekstreme grupper da De røde luene holdt markering i sluddbygene på Torvet. Motstanden mot koronatiltak er stor, og den er økende. I Nederland har demonstranter satt fyr på teststasjoner. I Frankrike, Tyskland og Danmark har det vært store og voldelige demonstrasjoner. Vold og opptøyer, og på den andre siden til dels uproporsjonal bruk av makt fra myndigheter preger situasjonen mange steder. Norge er på ingen måte vaksinert mot dette.

Dette er et mønster som en god stund har vært kjent fra USA, der blant annet tidligere president Donald Trump til stadighet selv bidrog til å undergrave tilliten til egne smittevernmyndigheter. Det samme har vi sett i for eksempel Brasil der en annen høyrepopulist, president Bolsonaro, virker å gjøre det han kan for å hindre et effektivt arbeid mot pandemien. I land som Frankrike og Italia har vaksinemotstand lenge vært et stort folkehelseproblem, nå er det tydelig at disse miljøene går sammen med høyreekstreme i en felles allianse mot myndigheters smitteverntiltak.

Dette er skremmende, ikke minst for de det er lite som tyder på at den generelle folkelige harmen vil bli mindre så lenge nedstengning og kontrollen fortsetter. Det er også vell verdt å bli urolig når det lite som tyder på at de som nå blir dradd inn i ekstreme miljøer lett vill forlate disse når pandemien en dag er forbi. Når folk først har begynt å tro på konspirasjonsteorier eller har tapt tilliten til myndighetene er ikke dette noe det finnes en enkel vei tilbake på.

For hver gang nasjonale elle lokale myndigheter snubler tapes tilliten litt. For hvert tiltak som ikke gir mening som opprettholdes minker tålmodigheten. Når den generelle irritasjonen stiger mot myndighetene svekkes også tilliten og autoriteten til myndighetene. En kan si at hver gang Erna Solberg holder pressekonferanse hvor innholdet enten mangler eller kanskje også er feil, bidrar hun til å skape irritasjon og tvil i befolkningen – konsekvensen er økt slitasje.

Og slitasjen kommer med en høy pris. Også tiltakenes bivirkninger er en trussel, erfaringen fra massevaksineringen mot svineinfluensaen viser at det ikke er mye som skal til for at generell skepsis kan bekreftes. I et miljø der folk fra før av var tvilende eller kjente på skepsis kan et lite tillitsbrudd ha virkelige langsiktige konsekvenser. En feil i for eksempel vaksinasjonsprogrammene mot korona vil kunne gjøre en nesten ubotelig skade, mye større er fallhøyden nå enn den var sist pandemi. Nå når det meste handler om pandemien og viruset vil feiltrinn fort kunne lede til at konspirasjonsmiljøene søker alt som kan bevise, i deres øyne, at noe er galt, og at det er en konspirasjon.

Udokumenterbare påstander, løgner og anekdoter blandes med virkelige bevis. Og når en først er fanget i spiralen blir motstand og moralprekener fra leger og ministere tatt til inntekt for at noen virkelig konspirere mot folket. Dette er konspirasjonsteorienes indre logikk.

Videre bør det offentlige søkelyset settes på de miljøene som nå mobiliserer på skepsis og mistillit. Særlig miljøene rundt bloggen steigan.no og miljøet rundt partiet Alliansen og frontfigur Hans Jørgen Lysglimt Johannsen bør vekke bekymring. Spesielt når disse nå bygger allianser med hverandre og trekker inn nye miljøer fra blant annet etablerte antivaksinemiljøer.

I bakgrunnen lurer også, noe som er direkte skremmende, nynazistiske miljøer som Den nordiske motstandsbevegelsen (med avhoppere og utbryterfraksjoner). For den som måtte lure, disse miljøene og deres stråmannsorganisasjoner finnes også i Trondheim og for den som følger med ser det nå ut til at de også her forsøker å mobilisere. Jeg er bekymret, og det bør vi alle være. Spesielt etter hva en kunne observere på Torvet lørdag.

Den umiddelbare konsekvensens av dette er at det blir vanskeligere å gjennomføre effektive smitteverntiltak som krever stor gard av tillit. Dermed, som vi kan se i andre land, er det behov for å øke bruken av tvang og makt, med den nødvendige konsekvens av tilliten svekkes ytterligere. Fra norsk side kan det her nevnes hvordan det gikk da regjeringen i vinter luftet forslaget om mulig portforbud, et forslag som selv om det nå er lagt i skuffen fortsatt drøftes heftig i ulike mer eller mindre lukkede fora og tas til inntekt for større konspirasjonsteorier.

En glipp ved en eller flere av vaksinene anbefalt av myndighetene mot korona kan gjøre ubotelig samfunnsskade. Myndighetene, både lokalt og nasjonalt har et stort ansvar for å ikke nå undergrave det i seg selv viktigste suksesskriteriet i den norske pandemien håndteringen, tilliten!

Dette er dermed også en advarsel mot for inngripende tiltak generelt. I stedet for å grave dypere i maktkassa bør etter min mening myndighetene i større grad overlate mer av ansvaret til den enkelte innbygger. Farene ved en ukontrollert pandemi er virkelige, men det er også farene som ligger i at høyreekstreme grupper og konspirasjonsmiljøer gis et økt rom for å rekruttere og mobilisere på bakgrunn av feilsteg i pandemihåndteringen.