Gå til sidens hovedinnhold

Høyreregjeringa har svikta distriktene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I åtte år har det vært en sentraliseringsiver uten sidestykke fra Erna Solberg og høyrepartiene på Stortinget. Det har blitt vedtatt reform etter reform, hvor resultatet er en sentralisering av velferdstjenester. Stadig flere opplever at helt nødvendige tilbud er flyttet lengre unna dem. Fagforbundet mener derfor vi trenger ei ny rødgrønn regjering som prioriterer vanlige folk i hele landet.

Kommuner har blitt slått sammen mot sin vilje. Fylker har blitt tvangssammenslått til store regioner. Politiet har etter den såkalte nærpolitireformen blitt mindre til stede i distriktene. Ambulansestasjoner er flyttet og sentralisert. Resultatet er økt press på det kommunale brannvesenet, og brannfolk må oftere enn før ta helseoppdrag og håndtere skarpe situasjoner. Fagforbundet mener vi må ha kapasitet til å løse samfunnskritiske oppgaver i alle bygder og byer.

For å få gode tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene i hele landet må kommunene få mer penger. Dette innebærer at Stortinget bevilger mer penger til kommunene i stedet for å gi milliarder i skattekutt til de som har mest fra før, slik høyrepartiene har gjort. Pengene må brukes på viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester, eldreomsorg og heltidskultur. Det vil bety flere ansatte i din lokale barnehage. Det vil bety flere hender i demensomsorgen i din kommune. En bedre kommuneøkonomi vil bety gode og likeverdige tjenestetilbud over hele landet.

Pandemien har gjort at mange har mistet jobben eller blitt permittert. Mange har følt på usikkerhet. Svaret er ikke fire nye år med sentralisering. Nå er samfunnets viktigste oppgave å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet, selv om flere har kommet i jobb etter den gradvise gjenåpninga. Vi trenger en ny regjering som vil skape trygge og framtidsretta arbeidsplasser i hele landet.

Vi trenger ei ny regjering som setter arbeidsfolk først. Derfor vil Fagforbundet ha en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, ledet av Jonas Gahr Støre. Nå er det vår tur!

Kommentarer til denne saken