Gå til sidens hovedinnhold

Høyres frie faktavalg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det blåser friskt i debatten om Høyres privatiseringsreform «fritt behandlingsvalg». Såpass friskt at Mari Holm Lønseth (H) får seg til å si at Arbeiderpartiet vil fjerne pasientrettigheter. Det er på tide å rydde litt, og la meg gjøre det klart:

Arbeiderpartiet vil ikke fjerne pasienters rettigheter til å velge behandlingssted, enten det er ved et offentlig sykehus eller ideelle og private aktører som har avtaler med det offentlige. Av de 405 mulige valgmulighetene som finnes innen psykisk helse og rus i dag er det kun 27 som faller inn reformen Høyre innførte i 2015.

Det vi skal og må fjerne, er helsebedrifter og private klinikkers rett til å motta offentlig finansiering,når det går ut over lokalsykehusene og når det ikke er kontroll på at tilbudet holder god standard. Pengene som går inn i ordningen trekkes ut av lokalsykehusene, og de private klinikkene etablerer seg hovedsakelig på Østlandet. Dermed er det en sentraliseringsmaskin. I tillegg er det dårlig kontroll på de aktørene som er med i ordningen.

Nylig måtte en aktør i Fritt behandlingsvalg stenges etter to års dårlig drift og over 40 millioner kroner tatt ut av sykehusenes budsjetter. Sårbare ruspasienter fikk ikke den behandlingen de trengte.Tilsynsrapporten er uhyggelig lesning. Det er ingen faglig kvalitetskontroll av virksomhetene som søker om godkjenning hos Helfo i Høyres ordning, kun en sjekk av at de har de rette formaliteter i orden.

I samarbeid med private må vi ikke bli naive. Vi kan inngå avtaler når de supplerer det offentlige, men et frislipp er ingen tjent med. Likeverdige og faglig gode tjenester i hele landet krever at det offentlige beholder styringen.

Det er trist at Høyre må ty til falske anklager for å redde reformen sin. En uavhengig rapport kom nettopp og slo beina under alle argumentene de tidligere har brukt for et frislipp for private helsetjenester. Tjenestene ble ikke mer effektive. Helsekøene ble ikke kortere. Det er primært de ressurssterke som bruker ordningen. Når Høyre nå påstår at denne ordningen er en kjempesuksess og lover å utvide bruken i neste valgperiode er det nesten så man skulle tro at de har innført fritt faktavalg! Alle som leser den uavhengige evalueringen ser i alle fall at dette er et mislykket eksperiment.

Det samme gjelder Lønseths påstander om at Høyre har styrket psykisk helse. Ikke ett eneste år har de klart å innfri løftet Høie ga i 2014 om at psykisk helse skulle styrkes like mye som andre helsetjenester.

Arbeiderpartiet går til valg på å styrke de offentlige sykehusene og på mer tillitt til fagfolka som jobber i psykisk helse og rus. De fagfolka vi møter vil gjerne gi mer fleksible og tilpassede tilbud, men holdes igjen av Høies tvangstrøye. Vi skal selvfølgelig bevare retten til å velge behandlingssted, inkludert private aktører som holder god kvalitet. Men Høyres frislipp for private til å etablere seg på sykehusenes regning skal vi sette en stopper for.

Kommentarer til denne saken