Gå til sidens hovedinnhold

Høyres mangel på troverdighet i distriktene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet har lagt frem vårt forslag til inntekter for fellesskapet, eller skatte- og avgiftsopplegget som det heter på politikerspråket.

Forslaget vårt viser vei i en vanskelig tid – og vil bidra til å finansiere barnehagen, skolen og helsetjenesten vi alle vil at skal finnes nært oss og samtidig være god nok.

Med Arbeiderpartiets opplegg vil det felles spleiselaget som velferdsstaten vår utgjør, bli fordelt mer rettferdig.

Folk med vanlige og lave lønninger vil betale mindre i skatt, folk med høye inntekter og formuer vil betale mer i skatt, og bedrifter får samme skatt som i dag. Forutsigbarhet er viktig når du driver små og store bedrifter.

I tillegg vil vi ha slutt på at det stadig kommer nye eller økte avgifter som rammer lommeboka til folk: Derfor skal ingen avgifter opp med Arbeiderpartiet uten at andre avgifter eller inntektsskatt blir justert tilsvarende ned.

Med Høyre i regjering har avgiftene økt med over 6 milliarder kroner. SSB dokumenterte i 2019 at avgiftene særlig rammer husholdninger, og særlig de med lav inntekt.

Du blir snikskattet av høyreregjeringen, mens rikfolk får skattekutt. Slik kan det ikke fortsette. Arbeiderpartiet vil sette en stopper for det.

Høyres Elin Agdestein har lest Arbeiderpartiets forslag, men hun kan ikke ha lest veldig nøye.

Å kalle kutt i formuesskatten for distriktspolitikk er faktisk ei skrøne. Når Agdestein skriver at formuesskatten truer arbeidsplasser i distriktet er det i alle fall ikke hennes eget valgdistrikt hun snakker om. Av alle formuesskattekroner staten tar inn bidrar Trøndelag med 6 prosent av dem. Hver tredje krone fra formuesskatten kommer fra Oslo. Nøyaktig 29.6 prosent. Legger vi til Asker og Bærum er vi oppe i 40 prosent av hele den norske formuesskatten.

Fra Trøndelag ble det i 2018 betalt inn 916 millioner kroner i formuesskatt til felleskassa vår. Nærmere 60 prosent av dem fra storbyen vår, Trondheim (tall fra SSB).

Høyres medlem i finanskomiteen fra Trøndelag vet veldig godt at å betale formuesskatt, først og fremst er et byfenomen – ikke distriktspolitikk. Agdestein har dessverre mer omsorg for Høyres rike onkler i Asker og Bærum enn for arbeidsplasser i eget valgdistrikt.

Arbeiderpartiet vil heller bruke fellesskapets penger på arbeidsplasser i Trøndelag, til næringsutvikling i vår region, nære og gode helsetjenester på Snåsa og i Orkland. Vi vil betale for sikre og framkommelige fylkesveier i hele Trøndelag, bredbånd på hele Fosen og i resten av Trøndelag. Vi vil sikre helsetjenesten og lokalsykehusene på Namsos, i Levanger, Orkdalen og på Røros. Vi vil at fellesskapet betaler det en god skole, barnehage og fagopplæring koster, og vi vil investere i moderne grønne transportløsninger på veien og på fjorden.

Med vårt skatte og avgiftsopplegg finansierer vi et tettere sammenvevd Trøndelag og likeverdige tjenester til alle, uavhengig av hvor du bor. Det er distriktspolitikk som virker. Å gi store skattekutt til personer med store formuer på vestkanten i Oslo er ikke distriktspolitikk.

Kommentarer til denne saken