Høyres skattepolitikk er skreddersydd for landets én prosent rikeste. Det er en drømmesituasjon for virkelighetens Exit-menn.

Høyre og Guro Angel Gimse skyver næringslivet foran seg i kampen for skattefrie aksjeformuer i Norge. Regjeringen har bestilt rapport på rapport, men ingen finner empirisk bevis for påstandene om at formuesskatten er ødeleggende. Det er ganske drøyt å avvise at kuttet er skreddersydd for landets rikeste, når tallene viser nettopp det.

Å unnta aksjer fra formuesskatten koster fellesskapet 7,2 milliarder kroner. Hele 7 av de 7,2 milliarder kronene går til landets 10 prosent rikeste. Ifølge Høyres finansminister vil de øvrige kun få smuler. Så mye som 95 prosent får 100 kroner i skattekutt. Er det virkelig dette Høyre vil stille opp med for et pandemitynget og nedstengt næringsliv?

Les også

Det er ikke Exit-gutta som tynges av formueskatten, Arbeiderpartiet

Nå blir det mye tall, men når det kommer til skatt later det til at Høyre må ha fakta inn med teskje. Full aksjerabatt er sterkt konsentrert om Norges aller, aller rikeste. Over halvparten av kuttet, hele 4 milliarder kroner, går til den rikeste promillen i Norge. Disse har en gjennomsnittsformue på 350 millioner kroner, ifølge SSB.

Gimse trekker fram bedriftseiere fra Trøndelag, som etter alt å dømme er langt fra å tilhøre den rikeste promillen i Norge som mottar de største skattegavene fra høyre. Dermed kan de glede seg over smuler, sammenlignet med gigantbeløpene som Høyre kanaliserer direkte til Exit-karakterenes likemenn. Det er altså mer penger til toppen av den økonomiske eliten Høyre mener skal hjelpe et næringsliv i koronanød.

Når Høyre ikke vil at aksjeformuer skal telle som formue når skatteregningen gjøres opp, er det en stor aksept for at de aller rikeste skal bidra mindre til fellesskapet. Høyre mener tydeligvis dette er en konsekvens vanlige skattebetalere må være villig til å akseptere. Alt for å kunne kutte i formuesskatten, som er et av de minst treffsikre virkemidlene for å hjelpe eiere av små og mellomstore bedrifter i Norge.

Samtidig som at virkelighetens Exit-menn tjener mest på Høyres skattepolitikk, mener Høyre at pensjonister med nedbetalte hus skal fortsatt betale formuesskatt. Lærere og sykepleiere skal fortsatt betale opp mot en tredjedel av lønnen i inntektsskatt. Men de med de største aksjeformuene skal altså slippe. For Arbeiderpartiet er dette grunnleggende urettferdig.

Guro Angel Gimse må gjerne tro at Høyres skattepolitikk støtter opp under småbedriftseiere i Trøndelag. Selv om hennes egen Finansminister svarer at skattekuttet er skreddersydd for å treffe de med de aller største aksjeformuene. Høyres skattepolitikk prioriterer tydelig de med de største aksjeformuene. Det blir det ikke flere arbeidsplasser av.