Elin Agdestein stiller ti spørsmål til Senterpartiet om hva slags politikk de vil støtte i et eventuelt regjeringssamarbeid. Spørsmålene i seg selv er gode og absolutt noe Sp gjør klokt i å ta stilling til. Men Agdesteins utgangspunkt for spørsmålene er dessverre velkjent slapp kritikk av MDG fra Høyre.

Høyre forenkler ofte utfallet av grønn politikk, mens de skjønnmaler sin egen. Å hevde at MDGs politikk gjør livet vanskeligere for folk i distriktene lyder hult, all den tid regjeringa har ført en sentraliseringspolitikk som blant annet har redusert fødetilbudet kraftig og tilgang til rask helsehjelp for de som bor utenfor byene.

Les også

Ti spørsmål til Senterpartiet og Arnstad

Pendlerne i Trøndelag burde kunne ta buss og tog til jobb, men denne høsten har nok en gang gammeldags bilpolitikk fått trumfe kollektivsatsinga. Pendlerne bør kunne komme seg raskt og miljøvennlig på jobb, for en rimelig penge. Med Høyres samferdselspolitikk blir de sittende timesvis i kø på overdimensjonert og unødvendig motorvei, og betale bompenger deretter.

Drivstoff forurenser like mye uavhengig av hvor det brukes og av hvem. Men man skal ikke tape på å bo i distriktene. MDG vil innføre en klimabelønning på bensin og diesel, hvor avgiftene skal betales tilbake til alle i befolkningen hver måned. Fordi mange i distriktene ikke har tilgang til et like godt kollektivtilbud som i byene, skal de få utdelt en større andel av belønninga.

Landbruket skal reguleres slik at jordsmonnet fortsetter å være dyrkbar de neste århundrene også, at dyrene skal ha det bra, at avrenninger fra jordene ikke skal forurense vannet vårt med fosfor og nitrogen og at vi bruker den beste jorda på å dyrke mat til mennesker ikke dyrefor. Slik kan vi sikre mer matproduksjon på norske ressurser.

Les også

Fei for egen dør, Agdestein

Men minst like viktig skal vi regulere landbruket slik at bøndene ikke henvises til blodslit og luselønn. Vi trenger flere bønder og da må vi sørge for at de kan ha et langt og godt arbeidsliv hvor de faktisk får betalt for å gjøre en av verdens viktigste jobber. Det bør være åpenbart, også for Høyre, at noe er galt med landbrukspolitikken når det nesten ikke lønner seg å sende sauene på slakt fordi kiloprisen er så lav.

At Høyre er mot en styrt avvikling av oljeindustrien er ingen nyhet. Det er likevel synd. Hvis vi overlater det til markedet er det oljearbeiderne som må betale for usikkerhet og fall i oljeprisene. MDG vil ha en oljekommisjon hvor oljearbeiderne selv kan være med å styre utfasingen og sikre en trygg overgang til andre arbeidsplasser. Næringslivet roper etter forutsigbarhet og midler til grønn innovasjon, og det vil MDG gi dem.

Grønn politikk er en forutsetning for pulserende distrikter, bærekraftig landbruk og gode lokalsamfunn. Vi skaper forutsigbarhet og trygghet for både folk og næringsliv når vi kutter utslipp og tar vare på naturen.

Istedenfor å høre på Agdesteins svake analyse av grønn politikk som et «eksperiment», bør Senterpartiet heller stille seg skeptisk til Høyres gambling, hvor de setter pant i framtida for å kunne fortsette med grå politikk. Det taper Sps kjernevelgerne stort på. Høyre har også ting å svare for før valget neste år.