Gå til sidens hovedinnhold

Høyres stråmenn

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er noe fascinerende med debattanter som advarer andre mot å tegne et bilde av meninger som ikke fins og som så går rett på og gjør det samme med den største selvfølgelighet.

Akkurat som om det å advare mot såkalte «stråmenn» bare gjelder alle andre men ikke dem selv.

Det er denne sporten Mari Lønseth utøver når hun svarer meg om hvilket politi vi bør ha i framtiden.

Først bruker hun Gjørv-kommisjonen på en måte det ikke er dekning for. Gjørv-kommisjonen foreslo aldri noen stor sentralisering og strukturreform i norsk politi. De foreslo å gå gjennom kultur og ledelse. Høyre tok aldri tak i det. De startet i andre enden med struktur.

Les også

Senterpartiet må slutte å holde folk for narr

Dernest hevder hun at SP vil gjenåpne «alle» lensmannskontor. Dette er en stråmann Høyre har laget seg som passer inn i deres retorikk, men hun vet jo at SP har foreslått noe annet. SP foreslår i vårt program å gjenåpne en del av kontorene og kraftig styrke de kontorene som allerede eksisterer. Vi ser til Danmark som nå setter i verk gjenåpning av 20 tjenesteenheter, og vil lære av det. Vi tar utgangspunkt i de 70 kommunene som klaget på nedleggelse av sitt lensmannskontor og vil gjennomføre en fireårig plan for å gjenåpne tjenesteenheter i dialog med kommunene og politietaten.

Til sist hevder Holm Lønseth at SP bare har bevilget 30 mill til dette i vårt budsjett. Her underslår hun igjen sannheten for å få fortellingen til å passe med sin stråmann. Vi foreslo 530 mill til flere politifolk og dekning av leiekostnader. Altså 18 ganger så mye som det Holm Lønseth påstår.

Hvis man anklager andre for dikte opp en mening og så argumentere mot den oppdiktede meningen, så får man vokte seg vel for å gå i samme fella. I innlegget sitt datt Mari Holm Lønseth rett ned i fella, men hun mener vel antagelig at det gjelder andre regler for henne enn for oss andre.

Meningsmotsetningene oss i mellom består. Sp er motstander av den sterke sentraliseringen av norsk politi som Høyre har stått i bresjen for de siste årene. Vi mener at lokalkunnskap og tilstedeværelse fortsatt betyr mye både for forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Da er det vår holdning at kursen må endres. Ressursene må fordeles annerledes.

Vår løsning er annerledes enn Høyre sin, det skulle bare mangle.

Kommentarer til denne saken