Gå til sidens hovedinnhold

Husbanken - et godt verktøy for distriktsutvikling når det brukes riktig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Husbanken ble etablert i 1946 og skulle bidra til bygge landet. Nå er det på tide å se på dette verktøyet på nytt, for å bygge hele Norge.

Husbanken ble etablert i 1946, og er statens sentrale organ for gjennomføring av vedtatt boligpolitikk. Etter krigen skulle landet bygges, og hittil har Husbanken finansiert mer enn halvparten av alle boliger i Norge. Fra å være en ren boligbank har Husbanken etter hvert blitt en velferdsetat med over 300 ansatte fordelt på regionkontorer i alle landsdeler. Den kanskje viktigste funksjonen Husbanken har er å bistå kommunene i det boligsosiale og velferdspolitiske arbeidet, der kombinasjonen av lån og tilskudd er viktige verktøy.

Boligmarkedet i Norge er i sterk vekst. Boligbarometeret til Eiendom Norge (bransjeforening for eiendomsmeglere) viser at mange områder i Norge har en årsvekst i boligprisene på over 10%, og i noen områder er prisveksten på over 15%. Pandemien har økt etterspørselen etter boliger ytterligere, og for fritidsboliger er veksten også økende.

Så er det heller ingen overraskelse at veksten skjer i de sentrale strøk i det langstrakte landet vårt. I april fortalte NRK historien om det unge paret Sara og Joachim som ønsket å bygge seg hus i Værøy kommune i Nordland. De fikk ikke lån pga et for høyt egenkapitalkrav. Banken tok ikke sjansen på å låne bort penger, på tross av penger på bok gjennom BSU, faste jobber og annen egenkapital. Dermed kjøpte de et gammelt hus og har brukt masse av tid og penger på å pusse opp. Denne historien er gjenkjennbar for svært mange distriktskommuner, der boligmarkedet er preget av lave priser og lav prisvekst.

Et velfungerende boligmarked er en forutsetning for nærings- og samfunnsutvikling i alle kommuner, uansett om den er stor eller liten. I dag kan det være vanskelig å bygge ny bolig i flere distrikter når det ikke er sammenheng mellom byggekostnadene og den markedsverdien huset får når det er ferdig. På samme måte er det lite attraktivt å drive med kommersiell boligutvikling flere steder i landet fordi utleieprisene eller salgsprisene som følger av investeringene, blir for høye sammenlignet med de generelle utleieprisene på stedet. Her har kommunene en viktig rolle som samfunnsutvikler. Dette viser at sittende regjering med klokkertro på at markedskreftene løser utfordringer faktisk ikke stemmer.

Distriktene trenger unge folk. Når folk i etableringsmodus ønsker å bygge seg hus i Værøy, Lierne eller på Hølonda gjør de det for at de vil bo der, kanskje for hele livet. De gjør det ikke for å spekulere og tjene penger på et hett boligmarked. Demografimeldingen som er lagt fram viser at svært mange kommuner vil ha store utfordringer i årene framover, spesielt med tanke på alderssammensetningen i befolkningen. Derfor er det så viktig å legge til rette for at unge folk får hjelp til å etablere seg der de ønsker å bo. Husbanken er ett av flere virkemidler som vi må bruke mye mer aktivt for å få til den ønskede utviklingen.

Dagens grunnlån i Husbanken treffer dårlig i mange regioner med boliger som har lav pantesikkerhet og hvor det er liten andrehåndsomsetning av boliger. Folk bygger seg hus som de ikke selger, de bygger hus for å bo der. Dermed fungerer ikke markedskreftene. Ved en evaluering av Husbankens grunnlånsordning for noen år siden viser det seg at denne ordningen ikke er avgjørende for boligbygging i små kommuner. Det kommer også fram at ordningen i liten grad bidrar til boligbygging i distriktene. To av tre kommuner med den laveste nybyggingen hadde ingen boliger som var finansiert med grunnlånsordning. Årsrapporten for Husbanken fra 2019 viser samme utvikling; det var bare tre prosent av grunnlånet som ble brukt i distriktskommuner. Det er derfor behov for tilpasninger i lånemodeller og utredning av nye typer lån gjennom husbanken.

Undersøkelser viser at lokale boligsatsinger bidrar til økt bostedsattraktivitet og positive virkninger for lokalt næringsliv. Boligbygging er god lokalsamfunnsutvikling. Boligutvikling er også viktig for inkludering, folkehelse og livsmestring. Det å få til å etablere seg og eie egen bolig handler om å slå seg til å ro og bli værende i et lokalsamfunn, skape tilhørighet og rotfeste.

Senterpartiet ønsker å styrke Husbankens distriktsrettede ordninger. Vi mener at Husbankens prosjekt «Boligetablering i distriktene» må utvides og styrkes for å stimulere til ulike typer boliger i kommuner med et usikkert boligmarked. Ikke bare som et boligsosialt virkemiddel, men også som et aktivt verktøy for å utvikle gode lokalsamfunn der folk ønsker å bo. Det må også være muligheter for å utvide virkemidlene i Husbanken slik at rehabilitering av boliger i distriktene i større grad prioriteres. Vi har verktøyet som ble etablert i 1946, og som skulle bygge landet. Vi kan fortsatt bruke Husbanken men vi må tilpasse verktøyet til den tiden vi lever i og til de utfordringene vi står overfor. Vi ønsker å bygge hele Norge. Vi gleder oss!

Kommentarer til denne saken