Gå til sidens hovedinnhold

Hva er det som foregår, ordfører? 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den siste uka har debatten om fremtidig organisering av de konsoliderte museene på Innherred igjen blitt aktualisert. Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune, som eier femti prosent hver av aksjene i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK), har begge behandlet utredningen om fremtidig organisering av selskapet. Kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Stjørdal er interessenter i saken, som følge av at alle kommunene har hver sine museer konsolidert i SNK.

Fra Steinkjer er Egge museum konsolidert i SNK. Vi vil ikke her gå inn på realitetene i saken. Steinkjer Ap vil behandle saken på vanlig måte i partiets organer når kommunedirektøren i Steinkjer eventuelt fremmer sak om dette til politisk behandling. Det vi imidlertid reagerer på er det vi oppfatter som et regissert politisk spill i kulissene, der ordføreren i Steinkjer etter vårt skjønn har spilt en utilbørlig rolle.

I hovedutvalg kultur i Trøndelag fylkeskommune kom det frem i onsdagens møte at både Trøndelag fylkeskommune, Verdal kommune og de andre kommunene på Innherred var enige om en løsning for fremtidig organisering av SNK helt fram til den 23. mars i år – altså for knappe to uker siden. Den dagen sender kommunedirektør i Verdal kommune, Geir Olav Jensen, et brev der han orienterer fylkeskommunen om at han vil gi formannskapet i Verdal kommune en annen tilrådning enn de opprinnelig ble enige om. Når det blir offentlig kjent at kommunedirektøren i Verdal kommune, og fylkesrådmannen, har levert ulik tilrådning til politiske behandling i hver sine respektive organisasjoner, skjer det noe rart. Søndag kveld, 4. april, sender ordfører Anne Berit Lein (Sp) i Steinkjer kommune ut en e-post til formannskapet i Steinkjer der hun orienterer om at Verdal kommune har snudd i saken, samtidig som hun lovpriser forslaget til Verdal kommune. Dette uten noen form for utredning eller kvalitetssikring fra administrativt nivå i Steinkjer kommune.

Kommunedirektøren i Steinkjer kommune har, som tidligere beskrevet ovenfor, vært enig med administrativt nivå i Verdal kommune og fylkeskommunen om en organisering av selskapet som kommunedirektøren i Verdal nå plutselig er uenig i. Nå er ordføreren i Steinkjer plutselig enig med Verdal kommune. Kommunedirektør Torunn Austheim og kultursjef Leif Terje Nilsen er oppført som kopimottakere på e-posten. Deretter stiller ordfører Anne Berit Lein (Sp) opp i ulike medier sammen med andre ordførere på Innherred for å gi full støtte til kommunedirektøren og formannskapet i Verdal kommune sin løsning – uten verken administrativ eller politisk behandling i Steinkjer kommune.

Hva som er bakgrunnen for og motivasjonen for dette kan man jo bare spekulere i, men ordførerens e-post kan kanskje gi en indikasjon. Der skriver hun nemlig: «Ordfører på Verdal har i tillegg orientert og involvert oss andre ordførerne…» Videre skriver hun: «Vi og de andre kommunene får jo ikke noen sak om dette før dagens eiere er enige om på hvilken måte de ønsker å slippe oss inn. Men det vil være bra for saken, ikke minst for behandlingen i HU kultur på onsdag, om vi og de andre kommunene kan stå sammen å støtte at vi vil ønske å arbeide videre etter Verdal kommune sin døråpning/modell…» Etter vår vurdering er dette oppsiktsvekkende på mange måter:

  • Hvordan vet ordføreren i Steinkjer at løsningen som Verdal kommune foreslår er den beste for fremtidig utvikling av Egge museum? Hvilket beslutningsgrunnlag har hun tatt dette standpunktet på? Hvilke vurderinger er gjort?
  • Er det på grunnlag av ordførerens e-poster at formannskapet i Steinkjer kommune skal behandle saker? Verdal kommune har gjort et vedtak som ikke er utredet og kvalitetssikret i fylkeskommunen, og administrasjonen i Steinkjer kommune har heller ikke levert utredning til politisk behandling på denne saken.
  • Ordføreren setter kommunedirektøren og kultursjefen på kopi i e-posten. All den tid kommunedirektøren og kultursjefen i Steinkjer kommune har stått bak en annen løsning enn den ordføreren, uten administrative utredninger eller politiske vedtak i ryggen, har bestemt seg for er den beste – er dette å oppfatte som instruksjon fra ordførerens side?
  • Hvorfor oppfordrer ordføreren, og hvorfor deltar hun aktivt i, en aksjonsbasert press-strategi som handler om at alle Innherreds-kommunene skal danne en slags allianse imot fylkeskommunen? Trøndelag fylkeskommune er for de fleste kommunene i Trøndelag den viktigste samspillsaktøren og partneren i en rekke spørsmål av stor betydning for samfunnsutviklingen i vår region. Steinkjer er administrativt hovedsete i Trøndelag. Er det på denne måten administrasjonsbyen Steinkjer skal forholde seg til fylkeskommunen?
  • Hvor skal beslutningene i Steinkjer kommune og i andre kommuner på Innherred egentlig tas? Er det nå blitt slik at beslutninger av stor, regional betydning for Innherred tas på bakrommet av noen få i Senterpartiet, og så må alle vi andre innrette oss? Er det slik at en engere Sp-krets blir enige på bakrommet – samtidig som både administrasjon og folkevalgte organer i kommunene settes sjakk matt?

I denne saken har ordføreren i Steinkjer kommune altså offentlig forpliktet Steinkjer kommune i en sak som verken er administrativt utredet, underlagt alminnelig lokaldemokratisk debatt eller politiske vedtak. Hva er det som foregår, ordfører?

Kommentarer til denne saken