Marie Ljones Brekke (KrF) sa på Dagsnytt 18 denne uka at det må fokuseres mer på den kristne kulturarven fordi den har vært med på å bygge opp Norge. Hun sier også at den kristne kulturarven i større grad bør prioriteres av NRK. Men hva innebærer det å prioritere kristne verdier? Det er ikke noe som sier seg selv, derfor ønsker jeg en presisering av hva det innebærer.

Så klart skal vi kunne diskutere det, men da må vi vite hva det betyr.

Kristne verdier kan romme ulike ting for ulike mennesker. Derfor er det viktig å vite hva som menes dersom det skal kunne diskuteres på en god måte.

Når Brekke i Dagsnytt 18 blir spurt om å utdype hva «kristne verdier» vil si, forklarer hun at det får være opp til NRK å definere. Her savner jeg en betimelig tydeliggjøring slik at det blir mulig å delta i debatten.

Jeg vil anta at jeg ikke er den eneste i Norge som ikke har en umiddelbar forståelse av hva det er. Og min umiddelbare forståelse trenger heller ikke å være riktig.

Menes det kjente kristne prinsipp som nestekjærlighet, eller handler det å kjempe for de som har minst i samfunnet? Det er risikabelt å fremme «kristne verdier» som noe som alle vet hva er, da mange ulike grupper og individer tolker det på ulike måter. Som et ytterliggående eksempel har noen nynazister brukt argumenter om kristne verdier og kulturarv i sin propaganda.

Det er viktig å påpeke at det dette ikke er en kritikk av kristendom som religion. Det finnes kristne organisasjoner som er tydelige i sitt budskap. Kirkens Nødhjelp og Blå kors er eksempler på dette.

Poenget er at det er utydelig hva som menes, og kanskje er de grunnleggende verdiene noe som ikke er ensbetydende med kun kristendom?

Det er noe merkelig med at man i et moderne Norge fremmer én religiøs retning som allerede har en særstilling, og setter disse verdiene som viktigere enn de andre. Det ekskluderer og sender signal om at en stor del av den norske befolkningens livssyn og verdier ikke er like viktige. Landet består også av ateister, humanister og mange andre religiøse grupper.

Det å ikke presisere hvilke verdier det refereres til, og hevde at akkurat de bør ha forrang i en så sterk offentlig mediekanal som NRK, er ekskluderende mot alle som enten er uenig, eller ikke vet hva det betyr.

Fokuset burde ligge på verdier som forener individer og grupper i samfunnet, fremfor å ekskludere utenforstående – i første omgang fordi det rett og slett ikke er klargjort hva det betyr.