Gå til sidens hovedinnhold

Hva er rettferdige skatter?

Arbeiderpartiets skatte- og avgiftsopplegg for neste stortingsperiode viser vei i en vanskelig tid – og vil bidra til mer rettferdig finansiering av velferden.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det viktigste i Arbeiderpartiets forslag er:

  • Folk med vanlige og lave lønninger vil betale mindre i skatt, folk med høye inntekter og formuer vil betale mer i skatt, og bedrifter får samme skatt som i dag.
  • I tillegg vil vi ha slutt på at det stadig kommer nye eller økte avgifter som rammer lommeboka til folk: Derfor skal ingen avgifter opp med Arbeiderpartiet uten at andre avgifter eller inntektsskatt blir justert tilsvarende ned.

En utvikling vi har sett over flere år, er at de økonomiske forskjellene mellom folk har økt og at skattesystemet favoriserer de rikeste. Derfor mener vi at skatten på både inntekt og formue må bli mer omfordelende.

Det betyr at de med inntekter over 750.000 kroner må regne med å betale mer i skatt. De med inntekter under dette beløpet vil få samme eller lavere skatt enn i dag. I snitt gjelder det hele 80 prosent av skattebetalerne i landet. De øvrige 20 prosentene av skattebetalerne, de med høyest inntektene, må betale mer. Det er rettferdig at de med den sterkeste ryggen bærer den største børa.

Med Høyre i regjering har avgiftene økt med over 6 milliarder kroner, og avgiftene rammer særlig husholdninger med lav inntekt. Du blir snikskattet av høyreregjeringen, mens rikfolk får skattekutt. Slik kan det ikke fortsette. Arbeiderpartiet vil sette en stopper for det.

Vi starter med å kutte i overprisede statlige gebyrer. Ungdom betaler for eksempel for mye for teoriprøve, boligkjøpere for å tinglyse eiendom. Selv folk i gjeldsfella som skal gjøre opp for seg overfor politi og domstol, må betale mer enn det koster å administrere oppgjøret.

Det haster å kutte klimautslippene, for å unngå store, irreversible konsekvenser. Derfor øker vi noen klimaavgifter. Men for å sikre at omstillingen til et lavutslippssamfunn skal være rettferdig, reduserer vi samtidig skattene for personer med alminnelig og lav inntekt. Ellers blir byrdefordelingen skjev.

Disse eksemplene viser betydningen av å se inntektsskatten og avgiftsnivået under ett, slik Arbeiderpartiet vil. Å beholde disse skattene på 2020-nivå gir større forutsigbarhet for folk.

Arbeiderpartiet har alltid ment at de rikeste må bidra mer til fellesskapet enn høyreregjeringen legger opp til. Derfor målretter vi formuesskatten mye tydeligere mot de rikeste. Vi står ved innretning fra skatteforliket i 2016 hvor seks partier, som utgjorde et stort flertall på Stortinget, ble enige om.

Likevel er ikke mer omfordelende skatter nok for å redusere økonomiske forskjeller. Det viktigste er at alle som i dag står utenfor arbeid, får muligheten til å jobbe og tjene sine egne penger. Noe annet som er viktig, er å ha en god, offentlig velferd som er der når du trenger det: Barnehager og SFO for barna, gode helse- og omsorgstilbud for våre eldre, sykehus som er rustet til å håndtere en krevende og langvarig pandemi.

Men rettferdige skatter må også til – og med disse forslagene går Arbeiderpartiet til valg på å sikre både forutsigbarhet og fordeling med skatte- og avgiftsopplegget vårt.

Kommentarer til denne saken