Gå til sidens hovedinnhold

Hva forventer vi fra fylkets stortingsrepresentanter?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsvalget handler om å velge representanter fra de enkelt fylker inn på Stortinget for å få en forsamling som kan styre landet etter de prioriteringer som innbyggerne legger til grunn ved sin stemmegivning. I dette ligger en stor utfordring omkring hva de enkelte partiers kandidater i fylkene synes å ha gjennomslag for i sitt eget Stortingsgruppe.

Dette gjenspeiler seg i at det er til dels stort sprik mellom det enkeltpolitikere fronter som sitt syn, og det som partiene gjennom regjeringssamarbeid har stått bak. Dette spesielt innenfor saksområder som har stor betydning for innbyggerne i distriktene.

Jeg har prøvd å følge diskusjonen om landbrukets framtid gjennom de siste årene, og oppfatter stor interesse for næringen blant stortingskandidatene til regjeringspartiene i mitt valgdistrikt som er gamle Nord-Trøndelag. Jeg er ikke alltid enig i de virkemidler og løsningsforslag som kommer fram, men oppfatter et ærlig ønske om å sikre et framtidig sterkt landbruk i fylket.

Det er da svært skuffende at de samme kandidatene forsvarer sine partiers håndtering av årets jordbruksoppgjør, og legger skylden på landbruket for at de ikke ble oppnådd en enighet i årets forhandlinger.

Realitetene før årets jordbruksforhandlinger var at i de siste fire års forhandlinger var oppnådd svært liten forhandlingsgevinst for landbruket gjennom forhandlingene. I 2018 var tilbudet fra staten på 1 milliard og resultatet ble på 1.1 milliard. I 2019 var statens tilbud også på 1 milliard kroner, og resultatet var på 1,2 milliarder. I disse oppgjørene var landbrukets krav på henholdsvis 1,8 og på 1,9 milliarder. For 2021 var tilbudet fra staten redusert til 960 millioner kroner.

Hvorfor skulle landbruket ha forventninger til «en betydelig» forhandlingsgevinst ved årets oppgjør? Det er heller ingen ting som tyder på at regjeringspartiene har tatt innover seg den uroen som har bredt seg i landbruket denne våre og sommeren, og således vil føre en politikk som sikrer landbruket og verdiskapningen den betyr over hele landet. Og jeg har liten tro på at våre stortingsrepresentanter i nåværende regjeringskoalisjon vil ha vesentlig påvirkning til å snu denne trenden med en fortsatt borgerlig regjering.

Kommentarer til denne saken