Gå til sidens hovedinnhold

Hva lønner seg egentlig?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier i innlegg 28/9 at Trønder-Avisa og øvrige kommentatorer har misforstått budskapet fra Jernbanedirektoratet til hovedutvalg Transport i møtet den 23/9.

Jernbanedirektoratet er i denne sammenhengen pianisten som man selvfølgelig ikke skal «skyte». Men for de som skal argumentere opp mot komponisten, så er det nyttig å få innsyn i notene. Det er ikke sikkert at de spilles riktig.

Komponisten i dette tilfellet er regjeringen. Nå er det kjent at regjeringen følger opp elektrifisering til Stjørdal og Storlien i sitt forslag til Statsbudsjett for 2021 og at det planlegges videre for to tog i timen. Det er veldig bra og viktig. Vi er på vei mot målet!

Begrepet samfunnsøkonomiske analyser brukes ofte og får gjerne stor oppmerksomhet uten at det alltid er tydelig hvilke forutsetninger som gjelder og hvordan analysen er satt sammen. Det tror jeg vi burde diskutere mere og ha større innsikt i. Ellers kan det fort bli et begrep som dekker til mer enn det avklarer premissene for de valgene man gjør.

I Adresseavisen 25/9 skriver forskningsleder i Møreforskning, Eivind Tveter at reisetiden kan være mer verdifull enn folk tror. Han peker på at folk gjerne svarer annerledes på undersøkelser enn det de gjør i praksis. Veier med kort reisetid foretrekkes gjerne, selv om man må betale bompenger. Han er også tydelig på at analysene aldri gir noe eksakt svar på hva som er riktig verdi av reisetid. Men det gir næring til noen refleksjoner. Hvor høyt skal vi vektlegge tiden? Hva skjer med trafikksikkerhet dersom tid vektlegges høyere? Blir trafikksikkerheten tilstrekkelig vektlagt? Hva skjer med nullvekstmål, klimautfordringer og trengsel dersom reisetid med personbil ikke balanseres ut med noen verdier for utslipp, arealbruk og alternative reiser med tog eller buss? Hvordan blir f.eks reisetiden til varetransport og godstransport vektet i analyser? Hvordan ville resultatet ha blitt dersom godstransporten ble vektet høyere i forhold til persontransporten?

Analysene er viktige. Innsikt i hva som ligger bak, gir kunnskap og mulighet til å forstå konklusjonen. Jeg mener det må være i alles interesse at det åpnes for å drøfte om konklusjonen er riktig. Slik innsikt og åpenhet gir grunnlag for debatt preget av mer tillit og kan legge grunnlaget for at vi med en felles forståelse av utfordringen, kan jobbe mot samme mål.

Kommentarer til denne saken