Dersom vi skal motivere innbyggerne i Innherredskommunene til å ta toget oftere, må prisene gå ned. Dessverre har prisene på togbilletter bare økt de siste 10 årene, selv etter SJ tok over i 2020. Det kunne vi blant annet lese i Innherred tidligere i mai.

Sammenlignet med billettprisene mellom Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus, som alle er en del av miljøpakken, er billettprisene fra Trondheim til Innherredskommunene skyhøye. Flere velger å kjøre bil til Skatval stasjon, for så å reise derfra med tog. Dette sparer de mye penger på.

Dersom vi vil at flere skal ta toget, kan ikke billettprisene fortsette å stige. Det er en negativ utvikling for passasjerene som ønsker at prisene heller skal senkes.

Med billigere togbilletter vil enda fler velge tog framfor bilen. Heldigvis har det kommet nye tog med plass til flere passasjerer. De nye togene er bedre, og flere kunder vil bli fornøyd med togreisen.

Trønderbanen er en viktig togstrekning for pendlere som bor mellom Lundamo/Melhus – Trondheim – Steinkjer. Dette tilbudet må utvikles med flere avganger og billigere billetter, både enkeltbilletter og månedskort, på strekningen.

For de som tar toget nord for Stjørdal og til Steinkjer, kan det være avgjørende for videre utvikling av jernbanen, men det påvirker også spørsmålet om fartsgrense på ny E6 mellom Åsen og Mære. 110 km/t vil føre til store tap av matjord, natur og boenheter, men også en økning av klimagasser. Dersom flere velger bort bilen til fordel for toget fra Innherred til Trondheimsområdet, vil det være bra for jernbanen, biltrafikken, det vil bli mindre kø på strekningen, bedre trafikkflyt og mindre sannsynlighet for trafikkulykker. I tillegg vil det bli mindre CO₂-utslipp, og mindre behov for E6 med fartsgrense på 110 km/t.

Vi venter fortsatt på en full elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, og det har vi ventet på lenge. Nå må det skje en utbygging så raskt som mulig. Det vil gjøre jernbanen i Trøndelag enda mer klimavennlig og samfunnsøkonomisk lønnsom, både for Trøndelag, men også for resten av landet.

Det å utvide miljøpakken helt til Steinkjer (og kanskje enda lenger), vil være en kjempegevinst for Innherreds innbyggere. Dersom prisene hadde vært like lave som i Trondheimsområdet, ville flere bli motivert til å ta buss og tog. Det kan igjen bidra til å oppfylle målene for nullvekstmålet for privatbiler, enten det er fossilbilder eller elbiler, i tillegg til å oppnå klimamålene med utslippskutt.

Det er et stort behov for å utvikle kollektivtransporten, både med buss og tog. Derfor bør vi innføre miljøpakke også i Innherredskommunene.