Tirsdag 21. august 2018 var den største dagen i mitt arbeidsliv. Åpning av nybygget med en sengepost for alderspsykiatrien ved Sykehuset Levanger. Som seksjonsleder for alderspsykiatrien hadde jeg sammen med flere fra seksjonen fått delta aktivt i planleggingsprosessen med utformingen av sengeposten slik at den best mulig kunne gi det tilbudet som forventes fra spesialisthelsetjenesten. Pengene til å drifte sengeposten kom ikke som forventet, så innflytting måtte vente. Søkelys på innflytting ble ytterligere satt på vent da pandemien kom, heldigvis kunne lokalene brukes for å sikre en bedre beredskap under pandemien.

Mange eldre har fått og får god utredning og behandling ved klinikken, men altfor mange får ikke det de har krav på og med det lider både den eldre og deres pårørende unødvendig. Klinikk for psykisk helsevern og rus har ikke brukt ostehøvelprinsippet for å innfri sparekravene. Sparekravene er innfridd ved å ofre alderspsykiatrien.

Da jeg hadde min siste arbeidsdag 21. desember 2021 i Seksjon Alderspsykiatri Sykehuset Levanger hadde ikke Seksjon Alderspsykiatri fått noen informasjon om at den alderspsykiatriske sengeposten skulles ombygges til noe annet.

Nyttårshelga leser jeg på «siste nytt» i Trønder-Avisa at den alderspsykiatriske sengeposten skal ombygges til seks nye plasser innenfor sikkerhetspsykiatri.

LES I TRØNDER-AVISA: Levanger får millioner til de sykeste psykiatripasientene: – Trenger tjuetalls nye ansatte

Hva er det som skjer?

Vil styret i Helse Nord-Trøndelag godkjenne at den spesialbygde alderspsykiatriske sengeposten ikke skal tas i bruk? Og vil det samme styret godkjenne at eldre må lide unødvendig på grunn av et manglende tilbud i spesialisthelsetjenesten?

De alderspsykiatriske miljøene ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger har med faglige begrunnelser og egne erfaringer, helt siden driftsavtalen med Betania Sparbu ble sagt opp i 2010, vært enige om at det trengs egne alderspsykiatriske senger ved begge sykehusene. Med utgangspunkt i befolkningsgrunnlaget er den riktige fordelingen fire plasser på Namsos og ni-ti plasser på Levanger.