Takk til Senterpartiet for at de melder seg på den offentlige debatten!

Les også

Vi rydder opp!

Jeg vil presisere at undertegnede ikke er Verdal Arbeiderparti sin ordførerkandidat og at hvem som blir det blir avgjort av medlemmene i partiet i løpet av høsten. Alle mine innlegg er underskrevet med navn og som styremedlem i Verdal Arbeiderparti.

Senterpartiet ved ordfører Fikse, planutvalgsleder Vinne og gruppeleder Hoel påstår i sitt innlegg i Innherred at de rydder opp etter Verdal Arbeiderparti og at min argumentasjon er en kortslutning. Dette er en ganske oppsiktsvekkende påstand fra et politisk parti som gikk til valg på å forbedre debattklimaet i Verdalspolitikken. Det er også bemerkelsesverdig at de nevnte tre, flere ganger i innlegget, skriver at de rydder opp etter Verdal Arbeiderparti.

Hva er det Senterpartiet rydder opp i? Hva er feil i mitt innlegg med tanke på økning i antall bedrifter, antall ansatte og antall innbyggere de siste 20 årene? Er ikke utviklingen av Verdal Industripark et eksempel på en suksesshistorie? Hvor er kortslutningen?

Mine svar på ovennevnte spørsmål er: Senterpartiet har ikke ryddet opp i noe som helst etter Verdal Arbeiderparti når det gjelder næringsutvikling i Verdal kommune. Utviklingen har stagnert og dessverre ser det ut til å gå feil vei. Det er ikke noen feil i mitt innlegg når det gjelder økning i antall bedrifter, antall ansatte og antall innbyggere de siste 20 årene? Utviklingen av Verdal Industripark de siste 20 årene er en suksesshistorie.

Det er ingen som har påstått at det ikke bygges mange boenheter i Verdal. Det er sammensetningen av det som bygges – mangelen på tilbud til barnefamiliene – som er den store utfordringen og som Sp ikke tar innover seg. Inntektstap, svakere tilgang på arbeidskraft, nedgang i elevtall i barnehager og skoler ... og ikke minst i kommunens inntekter. Selv om det er bygget over 1000 leiligheter i Verdal de senere år, er det fortsatt behov for leiligheter og tomteareal til eneboliger.
Dette for å tiltrekke oss nye innbyggere, ikke minst barnefamilier.

Det er dette som er det tragiske aspektet ved Nestvold – saken og det eksisterer ikke noe frigitt alternativt sentrumsnært areal med tilsvarende reguleringsbestemmelser sentrumsnært. Der er etterspørselen stor.

I tillegg: Skal Verdal kommune fortsette å holde seriøse næringsaktører for narr: Hvordan skal disse kunne feste tillit til Verdal kommune, på kommunale vedtak og på kommunale styringsdokumenter? Disse kan jo tydeligvis endres samme hvor alvorlig det er.
Nestvoldarealet er frigitt av de overordnede landbruksmyndighetene.

Det er ikke en kortslutning fra min side å påpeke at arealbehovet fortsatt er stort med tanke på både eneboligtomter og tomter til leiligheter. Det er derimot et faktum og det ser ut til å være vanskelig for Senterpartiet og ta innover seg når grunntanken i politikken er jordvern.

Senterpartiet vedtok i Plankomiteen forrige uke at areal på Tinna – tidligere Goman – omreguleres til bolig/leiligheter. Dette på bekostning av sentrumsnært næringsareal. Verdal Arbeiderparti mener at dette området skulle vært videreført som næringsareal.

At Senterpartiet i det hele tatt kan få seg til å si at de rydder opp etter Verdal Arbeiderparti sin politikk i perioden 1999–2019 kan ikke stå uimotsagt.

Realiteten er at det var Verdal Arbeiderparti som ryddet opp etter Senterpartiets vanstyre av kommunene i perioden 1991–1999. Verdal kommune hadde i denne perioden så dårlig økonomistyring at den til slutt havnet på ROBEK-lista. Det tok Verdal Arbeiderparti 4,5 år å få Verdal kommune ut av ROBEK-lista og det hører også med til historien at Verdal kommune ikke har vært på denne lista etter dette.

I perioden 1999–2019, med Verdal Arbeiderparti ved roret, er det levert positive bunnlinjer i kommuneregnskap i 90 prosent av regnskapsårene.