Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med E14?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi registrerer med stor skuffelse og fortvilelse over at E14 er tatt ut av revidert Nasjonal Transportplan. Trafikkmålinger fra 2019 viser at E14 har den største prosentvise økningen blant alle stamveier i Norge.

Vi ser med engstelse på situasjonen med veistandarden på E14 fra Stjørdal gjennom Meråker og helt til Riksgrensen. Vi må også ta med situasjonen for de myke trafikantene som også er nødt til å ferdes langs eller krysse E14 for å komme seg på skole og andre gjøremål i våre to kommuner.

I april 2020 åpnet et nytt kjøpesenter på 12000 kvadratmeter på Storlien. Det er planer om å bygge ut ytterligere 8000 kvadratmeter om noen år.

Det planlegges en stor Jula-butikk i samme område og et stort bilverksted som også vil være et tilbud for norske kunder fra hele vår region i Midt-Norge.

Svenskenes store satsning på Storlien vil det medføre en betydelig økning av trafikken både av personbiler og tungtransport på E14 i tillegg til en stor økning av handelslekkasje.

Dagens E14 er ikke av en slik standard at den tåler den form for økning av trafikk. Den er smal, svingete og rasutsatt. Det er spesielt strekningen fra Flora og til Meråker som er av meget dårlig standard og at det er på denne strekningen de største økonomiske ressursene må settes inn for å få en stabil og trafikksikker E14.

Det må også bygges gang og sykkelvei på store deler av veistrekningen og underganger- og eller broer over veibanen, slik at de myke trafikantene blir tatt vare på.

Dette vegprosjektet må løftes inn og fremst i køen av vegprosjekt i Nasjonal Transportplan. Det har vært mange nok utsettelser.

Kommentarer til denne saken