Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med Trondheimsfjorden?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trondheimsfjorden er grunnlaget og forutsetningen for trøndersk bosetting og trøndersk kultur. Det er avgjørende for Trøndelag at fjorden holder seg frisk. Derfor haster det å få kartlagt tilstanden i fjorden, og å sette inn de nødvendige tiltak.

En nylig offentliggjort rapport viser at Oslofjorden er nær, eller over, et økologisk sammenbrudd. Sannsynligvis står det bedre til i Trondheimsfjorden, men dette veit vi ikke før det er slått fast hvordan situasjonen i fjorden faktisk er.

Fylkestinget vedtok i desember 2019, etter forslag fra MdG, å gjennomføre en kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand, men blant annet på grunn av korona-pandemien har gjennomføring av vedtaket blitt satt på vent. Rådmannen lovet å få fart på dette arbeidet i løpet av våren 2021, men ingen ting har foreløpig skjedd.

En grundig kartlegging av tilstanden i den store Trondheimsfjorden er en langt større oppgave enn det dagens vannregionstab har kapasitet til. Det trenges flere ressurser og en statlig finansiering, slik kartlegginga av Oslofjorden har fått.

«Ting tar tid», men fjorden blir neppe friskere mens vi venter. MdG er ikke tilfreds med utsettelser av dette viktige arbeidet. Vi ønsker å sikre at Trondheimsfjorden forblir sunn, men mangler de kunnskapene som trenges for å finne og iverksette de tiltak som måtte trenges.

Valget vil avgjøre hvor mange stortingsrepresentanter som prioriterer å sikre en sunn og frisk Trondheimsfjord.

Kommentarer til denne saken