Venstres fylkestingsgruppe ble selvsagt veldig skuffet da det ble kjent at Bionova ikke kommer til Steinkjer. Vi har jo prøvd å presse på for avklaring og valg av Steinkjer som lokalisering lenge, men vi må vel innrømme at vi ikke har opplevd det største engasjementet fra regjeringspartienes fylkespolitikere.

Det er en kjensgjerning at det måtte Venstre til for å minne flertallet i fylkestinget om å få inn ønsket om Steinkjer som Bionova-plassering i innspill til jordbruksforhandlinger. Sp og Ap i fylkestinget hadde i utgangspunktet ikke nevnt Bionova i det hele tatt!

Det var også Venstre som tok opp spørsmålet igjen nå før sommeren, for å høre hvordan Trøndelag fylkeskommune jobbet for å sikre at Bionova kommer til Steinkjer.

Det passer også i denne sammenhengen å minne om at da Venstre var i posisjon nasjonalt, så ble deler av Landbruksdirektoratet flyttet nettopp til Steinkjer.

Vi gratulerer selvsagt Brumunddal, men det er unektelig litt pussig at når «Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av for i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs», så legges altså satsingen til Innlandet istedenfor landbruks-, skogbruks- og havbruksfylket Trøndelag.

Det er vel bare å konstatere at Sp og Ap i Innlandet har jobbet bedre opp mot regjeringen sin enn sine trønderske partifeller?