Gå til sidens hovedinnhold

Hvem skal finansiere musikklinja på Orkdal?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er godt å se at både lærere, elever og det trønderske musikkmiljøet står opp for musikklinja ved Orkdal videregående skole. Men hvem skal finansiere tilbudet? Og hvem skal redde salg, service og reiseliv på Røros og på Melhus? Og hva med kjemi og prosessfag på Levanger og helse og oppvekstfag på Inderøya?

Det er bra at det går mot at tilbudet på Orkdal videreføres når fylkespolitikerne møtes onsdag denne uka for å vedta opplæringstilbudet for høsten 2021. Det er imidlertid flere skoler i fylket som rammes av kutt i tilbud, og som ikke får like stor oppmerksomhet i media, eller hos politikere.

Hvilke linjer som skal ligge på hvilke videregående skoler i fylket, ble vedtatt av politikerne i november i fjor. Det er disse tilbudene som justeres nå i mai basert på søkertallene. Det er ikke unaturlig at det kommer noen justeringer. Elevene gjør sine valg og det er ikke alltid at «tilbud og etterspørsel» går opp. Likevel er det ikke bare søkertallene som bestemmer om et tilbud får starte opp eller ikke, det er også avhengig av at skolene har råd til det.

Og her ligger kjernen i problemet. Jo flere tilbud en skole har, jo dyrere er det å drive. Det er rektorene som har ansvar for driften av skolen, og som nå får ansvaret for å kutte i tilbud når ressursene ikke strekker til. Dette er ikke noe rektorene ønsker å gjøre, men flere skoler sier at de ikke har penger nok til å opprettholde tilbudet som politikerne har bestemt de skal ha. Alternativet er å drive mer «effektivt», gjennom å slå sammen klasser, redusere i vikarutgifter eller penger til læremidler. Det vil gå utover elevenes opplæring.

Nå ser vi at politikere kaster seg inn for å «redde» tilbud som foreslås kuttet. Det er de samme politikerne som har bevilget de ressursene skolene har til rådighet, ressurser som ikke strekker til i dag. Dette er ikke en god måte å operere på som skoleeier. Å videreføre tilbud som skolene ikke har økonomi til uten å tilføre skolene mer penger vil gå ut over opplæringen til andre elever og andre tilbud. Dette vet politikerne godt, og det er uredelig av dem å sette skoler i en slik situasjon.

Utdanningsforbundet Trøndelag er helt enig i at musikklinja på Orkdal er et viktig tilbud som bør få fortsette, både for skolens del, og ikke minst for elevenes del. Men når fylkespolitikere på denne måten opptrer som frelser etter først å ha operert som bøddel, skaper dette utrygghet blant både elever og ansatte. Dette er ødeleggende for skolenes økonomiske forutsigbarhet, ikke bare for Orkdal men også for andre skoler i fylket.

Politikerne må betale det det koster og sørge for at skolene i fylket vårt har nok penger til å drive tilbudene de selv har vedtatt at Trøndelag skal ha.

Kommentarer til denne saken