Gå til sidens hovedinnhold

Hvem styrer forvaltningen av arvesølvet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rundt Selbusjøen er det nå 4-5 vindkraftverk under planlegging - ett av dem, Stokkfjellet, er allerede under bygging. Eggjafjellet og Åstfjellet er til behandling hos NVE mens anlegget i Brungfjellet er lagt til side (men kan dukke opp igjen). På Kattuglåsen er det også foreslått noen turbiner. Landskapet i midtre deler av Trøndelag kan bli rasert og fullstendig forandret hvis disse realiseres! Vår arv til neste generasjon.

For noen dager siden presenterte det svenske vindkraftselskapet ARISE AB et forslag om etablering av et vindkraftverk i skogområdene ved Vennafjellet, Mostadmarka og Lånkemarka. I møte med Stjørdal kommune kunne de fortelle at "fornybar elproduksjon er sentralt for å skape nye industriarbeidsplasser slik som batterifabrikker, datasentre og hydrogenanlegg". Vi skal altså ofre våre omgivelser for å produsere Bitcoin, batterier og hydrogen med stort energitap!

Statskog som er satt til å forvalte store eiendommer - våre eiendommer - har inngått en intensjonsavtale med ARISE AS for å etablere vindkraftverket. "Vi sikrer fellesskapets verdier for framtida" er hovedoppslaget på deres hjemmeside. Det kan umulig være naturmangfold, rekreasjon, folkehelse, dyreliv, uberørt natur og villmark de har i tankene. Hvilke verdier setter Statskog høyest?

Forslaget til ARISE AB og Statskog er stikk i strid med prinsippvedtakene i Trøndelag fylkeskommune og Stjørdal kommune som ikke ønsker ytterligere vindkraft i fylket og kommunen! Politikerne har gitt et tydelig signal - da er det frekt å lansere en utbygging som går på tvers av demokratiske vedtak!

De 31 turbinene nord for Vennafjellet vil totalt dominere 28 km2 og sette en industriell karakter på landskapet som beslaglegger 79 km2 av det flotteste terrenget i Trøndelag. 200 km2 blir påvirket av anlegget i en avstand på 5 km. Turbinen vil kunne være synlige fra Gråkallen i vest til Skarvan i øst, Frosta i nord og Rensfjellet i sør. Turbinene som er 220 m høye - like høye som masta på Vassfjellet - vil rage høyere enn Vennafjellet.

Dette anlegget kommer på toppen av de andre anleggene som er under oppseiling rundt Selbusjøen. Hvem har ansvaret for å presentere det totale bildet? Hvorfor er ikke sentrale planmyndigheter i førersetet? Hvorfor dukker anleggene opp som paddehatter uten en overordnet plan?

I stedet for et reelt grønt skifte får vi industrianlegg med enorme dimensjoner i naturen. Ønsker vi turbiner i 220 meters høyde som roterer og blinker med høyintense lys? Skaper et lydtrykk og støy som gjør store områder uegnet til rekreasjon og friluftsliv, fritidsbebyggelse og boliger? Sprenger seg vei gjennom fjellet, fragmenterer naturområder og graver opp karbonrik myr? Hindrer ferdsel i vinterhalvåret på grunn av fare for iskast?

Vi har nettopp startet på FNs tiår for naturrestaurering. Da er det ikke smart å starte det med ytterligere nedbygging. Økonomene kan fortelle oss at det er mye dyrere å restaurere natur enn å la være å bygge den ned.

Vindkraft er ikke fornybar - den setter varige spor i landskapet og folkesjela!

Nå må politikerne være sitt ansvar bevisst! Vindkraftbransjen etterlyser forutsigbarhet - det må dere gi dem! Hold fast på beslutningen og gjenta et tydelig NEI!

Kommentarer til denne saken