Hvilke bussrutetilbud vil distriktskommuner som Meråker få i årene framover?

Busstilbudet blir ikke godt nok i distriktene, mener forfatterne. Foto: Johan Arnt Nesgård

Busstilbudet blir ikke godt nok i distriktene, mener forfatterne. Foto: Johan Arnt Nesgård Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Meråker Venstre har i dag tatt for seg flere bekymringsmeldinger fra folk i bygda når det gjelder busstilbudet inn og ut av vår kommune.

I dag er det AtB som har konsesjon på kjøring mellom Meråker og Stjørdal. Dessuten har SJ overtatt «togtilbudet» på Meråkerbanen. Togtilbudet på Meråkerbanen har ligget nede etter at Coronaviruset gjorde seg gjeldende. Dette tilbudet har bestått av to turer hver vei mellom Trondheim og Østersund med skifte av tog på Storlien. SJ har lovt tre avganger hver vei fra desember 2021. Hvem vet når dette tilbudet kommer tilbake?

Vi har vært vant til at det kjøres «buss for tog» når togene ikke går. Det er ikke tilfelle nå. Buss kjøres til og fra Stjørdal og Storlien en gang hver uke – på fredag ettermiddag. Ellers starter og avsluttes busstilbudet fra Meråker sentrum.

Våre tilbud er stort sett begrenset til skolerutene inn og ut av kommunen med tillegg av 1 buss ut og 1 buss inn midt på dagen. Skoleruta fra Meråker starter kl. 06.45, og den går fra Stjørdal tidligst kl. 15.35 på ettermiddagen

Vi kjenner ikke de konkrete planene for vår kommune i årene framover, men vi har fått innspill fra ansatte som forteller oss at det vurderes å ta bort bussene midt på dagen fordi det er for få passasjerer som bruker disse tilbudene, og at man vil effektuere bruken av materiell og sjåfører i denne dagperioden f.eks. i interntrafikken i Stjørdal. Alternativt vil sjåførene få oppstykket dagen sin og/eller bli ansatt i deltidsstillinger.

Det har vært et klart uttrykt ønske fra alle politikere om å få flere til å reise kollektivt.

Det har vært et like klart uttrykt ønske fra alle politikere om at man ønsker å opprettholde bosetting og aktivitet i alle kommuner og distrikter.

Det er et klart uttrykt ønske fra alle politikere om at vi skal legge til rette for at mennesker skal få «Leve Hele Livet»!

Det sterkt reduserte kollektivtilbudet mellom Meråker og Stjørdal setter meget klare begrensninger for eldre, uføre og andre som ikke kjører egen bil. De ønsker å være uavhengige og klare seg sjøl i størst mulig grad. Men nå blir de avhengige av andre for å komme seg ut og inn av kommunen. Vi har f.eks. ingen kollektivtilbud til Meråker etter kl. 20.00. Dette gir bl.a. klare begrensninger i bruk av kulturtilbud i f.eks. Stjørdal.

Reduksjonen av kollektivtilbudet rammer også pendlere og andre som ønsker å bruke slike tilbud.

Vi veit at mange andre distrikter og distriktskommuner i Trøndelag vil lide samme skjebne ved gjennomføring av effektiviseringskrav og innsparinger til fordel for bl.a. Trondheimsregionen.

Er dette en «villet» politikk fra fylkespolitikerne? Kan fylkespolitikerne på en eller annen måte gripe inn i AtB’s ruteplaner til fordel for distriktskommunene?

Hva kan fylkeskommunen kunne tilby som alternativ om rutetilbudene blir sterkt reduserte? Vil man utvide ordningen med bestillingstransport eller øke tilgangen til og bruken av TT-kort eller øke tilgangen til tilbringertjeneste til sentrale kollektivknutepunkt?

Vi forventer et klart og raskt svar på dette på vegne av lokalbefolkningen i Meråker og andre distriktskommuner i Trøndelag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken