En oppdatert liste over legemidlene du bruker er en viktig forutsetning for god medisinsk behandling. Legemidler kan være avgjørende for god helse, men de kan også være skadelige for helsa di. Derfor tror du kanskje at helsepersonell har oversikt over alle legemidlene du bruker? I så fall tar du dessverre feil. I dag er det ingen garanti for at helsepersonell du møter har tilgang til en komplett oversikt over dine legemidler. I praksis er det ofte kun du selv som kjenner «fasiten». Det er en stor utfordring for både pasient, pårørende og helsepersonell.

En ikke oppdatert legemiddelliste kan være en risiko for pasienten Når du er hos fastlegen eller på sykehus blir legemidlene du får ofte endret. Legemidler legges til eller tas bort, og pasient og lege blir enige om en annen dosering enn det som står på resepten. En pasient som har fått skrevet ut en resept kan oppleve at plagene forsvinner på vei hjem fra apoteket, og boksen med tabletter blir dermed stående urørt.

En legemiddelliste går altså fort ut på dato. Helsepersonell tar ofte beslutninger om videre behandling basert på legemidler som pasienten bruker. En ikke oppdatert liste kan dermed utgjøre en minst like stor risiko som en manglende legemiddelliste.

Feil legemiddelbruk tar flere liv enn trafikkulykker Årlig dør mer enn 1000 personer på grunn av feil legemiddelbruk. Det er flere dødsfall enn i trafikken. Omkring 15 000 pasienter skades hvert år av legemidlene de bruker (Apotekforeningen, 2016). Mørketallene er store.

Når vi i Midt-Norge nå tar i bruk en felles elektronisk pasientjournal kalt Helseplattformen, vil det gi pasienter og helsepersonell bedre sikkerhet på legemiddelområdet. Spesielt vil sykehusene i regionen ta et stort steg når det gjelder digitalisering.

I dag baseres dokumentasjonen i stor grad på bruk av penn og papir, og samme informasjon overføres manuelt mellom ulike system med fare for feil. «Magien» med Helseplattformen består i at legemiddelinformasjon registreres en gang og umiddelbart blir tilgjengelig for alt helsepersonell som har behov for å vite.

En journal med støtte til trygg legemiddelhåndtering I Helseplattformen blir hvert enkelt legemiddel lagt inn på en standardisert måte og tilknyttet detaljert informasjon. Det gir mange fordeler. Samme legemiddel kan være tilgjengelig med ulike navn. Dette kan være en risiko for pasienten da det kan oppstå feil ved bytte mellom likeverdige legemidler.

I Helseplattformen kan man skrive ut et legemiddel uavhengig av produsentnavn, og sykepleier kan skanne legemidlenes strekkoder for å enkelt sjekke om de klargjorte legemidlene er de riktige. I tillegg får helsepersonell hjelp via varsler til å treffe gode beslutninger.

Pasienten kan selv bidra gjennom HelsaMi. Pasientportalen HelsaMi vil gi pasienter og pårørende mulighet til å formidle til helsepersonell når et legemiddel ikke tas eller tas på en annen måte enn forskrevet. Informasjonen som legges inn i HelsaMi er et godt grunnlag for dialog mellom pasient og lege om legemiddelbruk.

Helseplattformen tar oss nærmere målet om styrket pasientsikkerhet. Et viktig mål for oss alle.